Kika praktycznych porad dotyczących sprawnego ewidencjonowania czasu pracy

hgv-driver

Ewidencjonowanie czasu pracy w każdym przedsiębiorstwie, pomijając sprawy bezpieczeństwa pracy, które są na pierwszym miejscu, powinno być sprawą priorytetową. W przedsiębiorstwach transportowych takie ewidencjonowanie czasu pracy sprawia, że dana firma jest przyjazna dla wszystkich jej pracowników. Pracownicy czują się dobrze jeśli wiedzą, że ich czas pracy jest odpowiednio liczony. Choć zdarzają się pracownicy, którzy sami liczą sobie czas pracy. Taki pracownik nie ma większego zaufania do pracodawcy. Warto to zmienić, ponieważ zaufanie (choćby na poziomie podstawowym), to sprawa pierwszorzędna.

Jak to zrobić?

Jak wiadomo, ewidencja czasu pracy – karta pracy – każdego pracownika, musi być prowadzona w formie imiennej, aby wiadomo było, do kogo należy. Trzeba wystawić odpowiednią kartę na dane osobowe pracownika. Ustawodawca nie przewidział wzoru takiej karty. Może ona być w dowolnej formie. Ważne, aby były ujęte na niej odpowiednie informacje. Są to informacje dotyczące czasu pracy, kiedy ona się odbywa (niedziele i święta). Taka karta powinna też obejmować dyżury, urlopy, zwolnienia wszelkiego typu (np. lekarskie), wyjścia z pracy (wcześniejsze, jak i te w trakcie jej trwania), oraz – dotyczy to także młodocianych pracowników – czas pracy przy pracach wzbronionych, lub szkodliwych. Taki wzór karty pracownika może zawierać rubrykę, gdzie wpisuje się godziny spędzone w warunkach szkodliwych. Jak wiadomo, taka praca jest wypłacana z dodatkiem za w/w warunki.

Karty pracy.

Karty pracy mogą obejmować różny okres zatrudnienia danego pracownika. Są to karty np. papierowe i mogą być obowiązujące przez rok, kwartał, jeden miesiąc, jak też inny okres, satysfakcjonujący pracodawcę. Na kartach tych znajdują się podstawowe informacje dotyczące czasu pracy indywidualnego pracownika. Niektórzy pracodawcy stosują u siebie w firmie system komputerowy, który odpowiednio ewidencjuje czas pracy wszystkich pracowników. Jest to na tyle wygodne, iż można zestawiać godziny pracy, delegacje nieobecności i inne informacje związane z czasem pracy, w różnych przedziałach czasowych. Możliwe jest edytowanie, nanoszenie poprawek, czy wpisywanie innych informacji dla każdego pracownika z osobna. W tym wypadku system komputerowy jest znacznie lepszym rozwiązaniem.

Czy wszystkim pracownikom trzeba ewidencjować czas pracy?

Zgodnie z art. 149 § 2 Kodeksu pracy, pracownicy zarządzający firmą w imieniu szefa, oraz ci którzy pracują w systemie zadaniowym, a także otrzymujący ryczałt za pracę w godzinach nocnych, lub nadliczbowych – wobec takich pracowników nie ma obowiązku ewidencjonowania czasu pracy. Nie znaczy to, że wobec w/w pracowników, czas ich pracy nie jest rozliczany. W kartę pracy takich pracowników można wpisywać ośmiogodzinny czas pracy i będzie to jak najbardziej prawidłowe.
Co może zawierać karta pracy? Napewno wpisuje się w niej godziny wejścia i wyjścia. Taką rejestrację warto zgrać z ewidencją czasu pracy.

Artykuł opracowano wspólnie z serwisem Tachoasystent.pl, specjalisty w sprawach rozliczania czasu pracy kierowców. Zobacz więcej na stronie http://www.tachoasystent.pl/oferta/przedstawiciel-we-francji-loi-macron/

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *