Jakość powietrza w miejscu pracy – to ma znaczenie!

air-pollution-4017183_960_720Dla firm kontrola jakości powietrza ma (a przynajmniej powinna mieć) kluczowe znaczenie, ponieważ niekorzystne warunki środowiskowe mogą stać się głównym źródłem stresu w realizacji zadań w każdej sytuacji roboczej.

Czynniki te mogą powodować:

  • dyskomfort

  • wysoką absencję

  • niezadowolenie

  • słabe wyniki w pracy

Mogą także zwiększać ryzyko wypadków i powodować znaczne szkody dla zdrowia pracowników. Istnieje duży związek między komfortem środowiskowym a objawami wśród pracowników narażonych na środowisko wewnętrzne, tj. środowiska ze sztuczną wentylacją i klimatyzacją.

Badania wykazały, że osoby przebywające w tych obiektach charakteryzowały się wysokim odsetkiem uporczywych objawów, o mniejszym lub większym nasileniu, takich jak: alergia, ból głowy, podrażnienie oczu i błon śluzowych, ból gardła, zawroty głowy, nudności i ogólnie zmęczenie, nieprzypisywane osobiste czynniki wrażliwości lub choroby, które znikają wkrótce po opuszczeniu miejsca pracy – dlatego jest oczywiste, że objawy były związane z warunkami środowiskowymi danego terenu.

Oczywiste jest, że w zamkniętych środowiskach, w których występuje niewielka lub żadna wymiana powietrza – staje się ono szybko nieprzyjemne, z powodu nagromadzenia wewnętrznie generowanych zanieczyszczeń, których nie można wyeliminować lub wystarczająco rozcieńczyć. Wiadomo również, jak łatwo choroby układu oddechowego mogą być przenoszone przez jednego człowieka na drugiego w takich miejscach.

Dla komfortowego środowiska wilgotność powietrza musi wynosić około 50%, a wartości powyżej lub poniżej, oprócz powodowania dyskomfortu, mogą również powodować problemy w drogach oddechowych i sprzyjać rozwojowi mikroorganizmów.

Brakuje jednak wciąż kompleksowych prawnie wiążących przepisów dotyczących wymogów jakościowych dotyczących powietrza w pomieszczeniach w Europie. Zamiast tego istnieje wiele wartości ewaluacyjnych, na przykład wartości orientacyjne lub wartości docelowe. Wymiana powietrza jest opisana jako niewystarczająca, gdy stężenie CO₂ przekracza wartość 2000 ppm kilka razy dziennie przez krótki czas. Monitorowanie powietrza w pomieszczeniach może poprawić te wyniki, tym samym zwiększając wydajność pracy, jednocześnie obniżając poziom absencji. Jak więc widać jest to gra warta świeczki, dlatego firmy pomagające w badaniu i kontroli jakości powietrza takie jak Airly cieszą się aktualnie sporym zainteresowaniem.

Dodamy jeszcze, iż według przeprowadzonych badań, utrata efektywności pracy ludzkiej wynosi 1,8% na każdy stopień wzrostu temperatury otoczenia powyżej 24 ° C. Istnieją również badania wskazujące, że wypadki przy pracy rosną wraz ze spadkiem komfortu cieplnego otoczenia.

Technologia pomiaru zdaje się być tutaj jednym z najlepszych rozwiązań pomiarowych, gdyż mierzy temperaturę i wilgotność bez przerwy, oprócz. Wartości pomiarowe są przesyłane bezprzewodową siecią do chmury, co umożliwia ewentualne powiadamianie o naruszeniach wartości granicznych za pomocą wiadomości e-mail lub SMS. Łatwo dostrzegalne światło sygnalizacyjne zapewnia również, że osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości powietrza w firmie widzą taką informację od razu.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *