Szkolenia BHP w pigułce – wiedza, bez której się nie obejdziesz

2

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznego miejsca pracy i higienicznych warunków. Służy temu wymagane przez prawo okresowe szkolenie BHP. Przyjrzyjmy się bliżej takiemu szkoleniu i poznajmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Rodzaje szkoleń BHP

Przepisy prawa przewidują dwa rodzaje szkoleń BHP:

 • wstępne,
 • okresowe.

Oba typy szkoleń są obowiązkowe, jednak już wnioskując po samej nazwie możemy się domyślić, że przeprowadzane są w różnych terminach.

Szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy

Zanim dopuścimy pracownika do miejsca pracy, pracodawca musi przygotować pracownika do wykonywania zawodu. Szkolenia BHP wstępne przychodzą tu z pomocą – szkolenia takie zawierają niezbędne informacje odnośnie podstawowych przepisów z zakresu BHP o charakterze ogólnym, ale również przepisy obowiązujące u danego pracodawcy.

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia wstępnego?

Poza tym, co napisaliśmy wyżej, wstępne szkolenie BHP porusza również temat udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Ale wstępne szkolenie BHP to również instruktaż stanowiskowy. Ten powinien dotyczyć tematów takich jak:

 • czynniki środowiska pracy,
 • ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą,
 • zagrożenia, jakie mogą powodować wspomniane czynniki.

Szkolenie BHP wstępne kończy się sporządzeniem karty szkolenia wstępnego.

Szkolenie BHP okresowe

W przeciwieństwie do wstępnego szkolenia BHP, szkolenia BHP okresowe przeprowadzane są celem zaktualizowania i ugruntowania wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawo definiuje, które grupy osób powinny wziąć udział w okresowym szkoleniu BHP. Wśród nich znajdują się:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie, brygadziści (nie rzadziej niż co 5 lat),
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (nie rzadziej niż co 3 lata),
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, gdzie występuje szczególne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa (nie rzadziej niż co 1 rok),
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni (nie rzadziej niż co 5 lat),
 • pracownicy służb BHP (nie rzadziej niż co 5 lat),
 • pracownicy administracyjno-biurowi narażeni na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia (nie rzadziej niż co 6 lat).

Okresowe szkolenie BHP kończy się egzaminem – w przypadku pozytywnego wyniku, uczestnicy otrzymują zaświadczenie wędrujące do akt osobowych pracownika.

Kiedy można skorzystać ze zwolnienia z okresowego szkolenia BHP?

Ze zwolnienia z okresowego szkolenia BHP mogą skorzystać pracownicy, którzy przedstawią aktualne zaświadczenie o odbyciu takiego szkolenia u innego pracodawcy. Ponadto, pracownicy administracyjno-biurowi zaklasyfikowani do maksymalnie 3. kategorii ryzyka BHP nie mają obowiązku odbywania okresowych szkoleń BHP.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *