Szkolenia BHP w pigułce – wiedza, bez której się nie obejdziesz

2

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznego miejsca pracy i higienicznych warunków. Służy temu wymagane przez prawo okresowe szkolenie BHP. Przyjrzyjmy się bliżej takiemu szkoleniu i poznajmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Rodzaje szkoleń BHP

Przepisy prawa przewidują dwa rodzaje szkoleń BHP:

 • wstępne,
 • okresowe.

Oba typy szkoleń są obowiązkowe, jednak już wnioskując po samej nazwie możemy się domyślić, że przeprowadzane są w różnych terminach.

Szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy

Zanim dopuścimy pracownika do miejsca pracy, pracodawca musi przygotować pracownika do wykonywania zawodu. Szkolenia BHP wstępne przychodzą tu z pomocą – szkolenia takie zawierają niezbędne informacje odnośnie podstawowych przepisów z zakresu BHP o charakterze ogólnym, ale również przepisy obowiązujące u danego pracodawcy.

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia wstępnego?

Poza tym, co napisaliśmy wyżej, wstępne szkolenie BHP porusza również temat udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Ale wstępne szkolenie BHP to również instruktaż stanowiskowy. Ten powinien dotyczyć tematów takich jak:

 • czynniki środowiska pracy,
 • ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą,
 • zagrożenia, jakie mogą powodować wspomniane czynniki.

Szkolenie BHP wstępne kończy się sporządzeniem karty szkolenia wstępnego.

Szkolenie BHP okresowe

W przeciwieństwie do wstępnego szkolenia BHP, szkolenia BHP okresowe przeprowadzane są celem zaktualizowania i ugruntowania wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawo definiuje, które grupy osób powinny wziąć udział w okresowym szkoleniu BHP. Wśród nich znajdują się:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie, brygadziści (nie rzadziej niż co 5 lat),
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (nie rzadziej niż co 3 lata),
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, gdzie występuje szczególne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa (nie rzadziej niż co 1 rok),
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni (nie rzadziej niż co 5 lat),
 • pracownicy służb BHP (nie rzadziej niż co 5 lat),
 • pracownicy administracyjno-biurowi narażeni na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia (nie rzadziej niż co 6 lat).

Okresowe szkolenie BHP kończy się egzaminem – w przypadku pozytywnego wyniku, uczestnicy otrzymują zaświadczenie wędrujące do akt osobowych pracownika.

Kiedy można skorzystać ze zwolnienia z okresowego szkolenia BHP?

Ze zwolnienia z okresowego szkolenia BHP mogą skorzystać pracownicy, którzy przedstawią aktualne zaświadczenie o odbyciu takiego szkolenia u innego pracodawcy. Ponadto, pracownicy administracyjno-biurowi zaklasyfikowani do maksymalnie 3. kategorii ryzyka BHP nie mają obowiązku odbywania okresowych szkoleń BHP.

 

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *