Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków – co problematycznego w sprawozdaniu finansowym?

gutter-4977920_960_720To, że sprawozdania finansowe wraz z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków, jak również zbiorowego zaopatrzenia w wodę muszą zostać złożone co 3 lata przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zdaje się być dość znaną i rozumianą samą w sobie praktyką. Schody zaczynają się, gdy zagłębić się w ten proceder nieco bardziej.

Zwłaszcza – im bliżej terminu złożenia wniosku taryfowego, tym bardziej nerwowo się robi. Pojawiają się pytania i wątpliwości. Ustawodawca i organy regulacyjne również tego zadania nie ułatwiają – co wskazany wyżej okres wprowadzając nowe wymagania, standardy i tak dalej. Stąd większość przedsiębiorstw musi przebyć naprawdę długą drogę od samego złożenia wniosku, po jego faktyczną akceptację i to bez względu na to, czy chodzi o taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, czy kwestię zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Sprawozdanie finansowe – najtrudniejsza część wniosku?

Jeśli chodzi o prawidłowe przygotowanie sprawozdania finansowego zwykle można podejść do tego w dwojaki sposób, aby złożyć wniosek w terminie mimo nieprzygotowania w tej kwestii. Niektórzy decydują się na załączenie niezatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, inni stawiają na załączenie sprawozdania finansowego dotyczącego przedostatniego roku obrotowego. Oczywiście w obu przypadkach nie jest to dokładnie to, co wymaga organ regulacyjny, jednak w jakiś sposób może uratować niefortunną sytuację.

Warto w tym miejscu rzucić okiem na przepisy Rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Choć od razu warto zaznaczyć, że treść którą można tam znaleźć jedynie z teoretycznego punktu widzenia może okazać się pomocna. Czytamy bowiem, że (jak podaje § 19 ust. 3 tegoż rozporządzenia) „do uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryf dołącza się (…) ostatnie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.” Uzupełnienia tej informacji można szukać w § 2 pkt 6 – bo właśnie tam znajduje się definicja ostatniego roku obrotowego, którą możemy do wyżej wymienionych rozważań wykorzystać, a mianowicie brzmi ona tak: “ostatni rok, za który zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe”.

Nie trzeba być biegłym, aby w tych regulacjach odkryć prawdziwą nieścisłość, która może przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne chcące uczciwie rozliczyć się w terminie wprowadzić w konsternacje. Z jednej strony mowa o ostatnim sprawozdaniu finansowym – a z drugiej mowa o tym, gdzie występuje termin „ostatni rok”, zdaje się więc, że można się w tym mądrze odnaleźć tylko z pomocą specjalistów, którzy potrafią się odnaleźć w wyżej wymienionym temacie. Kancelarie prawnicze specjalizujące się w tym zagadnieniu mogą być więc nieocenioną pomocą dla wszystkich chcących złożyć w terminie i poprawnie wniosek taryfowy.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *