Transport materiałów niebezpiecznych – jak przebiega?

pexels-tima-miroshnichenko-6170140_800x533

Do dziedzin transportu objętych największymi restrykcjami należą przewozy żywności, ładunków ponadgabarytowych oraz materiałów niebezpiecznych. Powodem zaostrzenia przepisów jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. W przypadku towarów niebezpiecznych dla człowieka oraz środowiska bardzo ważne jest dokładne odizolowanie. Liczą się więc nie tylko warunki przejazdu, ale także odpowiednie pojemniki transportowe. Dowiedz się, co odgrywa największą rolę podczas przewozu materiałów niebezpiecznych.

Rodzaje materiałów niebezpiecznych

Dokumentem, który określa rodzaje, a także warunki pakowania, oznakowania oraz transportu niebezpiecznych substancji, jest Umowa Europejska ADR (ang. The European Agreement concerning International Carriage of Dangerous Goods by Road). W tej umowie wyszczególnione są zakazy ładowania, które wskazują, jakie materiały mogą być przewożone razem. Substancje, które w bezpośredniej styczności mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia, dzielą się na:

  • wybuchowe,
  • zapalne,
  • trujące,
  • zakaźne,
  • żrące,
  • promieniotwórcze.

Każda z tych grup wymaga odpowiedniego przygotowania do transportu i przechowywania. Największe znaczenie mają oczywiście typ pojazdu oraz pojemnika.

Przewóz substancji niebezpiecznych – pojazdy i opakowania

Materiały niebezpieczne można transportować zarówno w pojazdach zamkniętych, jak i odkrytych. Wszystko zależy od obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Podstawowym warunkiem jest to, że ładunek nie może przemieszczać się podczas transportu. Zaleca się więc używanie specjalnych pasów, podkładek antypoślizgowych oraz regulowanych przegród i podpór.

Wszelkiego rodzaju granulaty, proszki i większość towarów ciekłych mogą być transportowane w cysternach. Należy jednak pamiętać, że zbiornik musi zostać wypełniony w całości. W innym wypadku zawartość mogłaby się przemieszczać i stwarzać niebezpieczeństwo dla ludzi oraz środowiska. Z kolei pojazdy powinny być oznakowane specjalnymi tablicami ADR.

Materiały niebezpieczne – przygotowanie

Przewoźnik transportujący niebezpieczne substancje powinien zostać przeszkolony przez doradcę ADR. Dzięki temu pozna wszystkie obowiązujące procedury. Następnie zleceniodawca przygotowuje instrukcję na temat właściwego przewozu. Pojazdy z ładunkami łatwopalnymi muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt gaśniczy. W przypadku niebezpiecznych dla człowieka substancji kierowca powinien nosić specjalną odzież ochronną.

Podczas planowania transportu materiałów niebezpiecznych ogromne znaczenie ma nie tylko przygotowanie techniczne, ale także planowanie trasy. Trzeba zwrócić uwagę na jej długość oraz stan dróg. Wszelkie przeszkody konstrukcyjne takie jak mosty czy tunele mogą znacznie opóźnić dostawę. Firmy zajmujące się przewozem ładunków ponadgabarytowych lub niebezpiecznych musi też uzyskać odpowiednie zezwolenia transportowe.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *