Dział kontroli jakości – czym się zajmuje?

ff347121f5d0dffcd8c73ecf51814281

Dział kontroli jakości to wyspecjalizowany zespół, dzięki któremu możliwa jest masowa produkcja wyrobów zachowujących wysoką jakość. Kontrolerzy realizują ustalone działania, odpowiadając za najwyższy poziom asortymentu we współpracy zarówno z działem produkcji, jak i z zarządem. Sprawdź, na czym dokładnie polega praca w dziale kontroli jakości. 

Kontrola jakości – metoda na usprawnienie procesu produkcyjnego 

Celem kontroli jakości jest spełnianie standardów przez produkty, zapobieganie problemom jakościowym oraz identyfikowanie i usuwanie ich źródeł. Weryfikacja umożliwia wykrywanie defektów na etapie produkcji i ciągłe polepszanie poziomu asortymentu. Poprawa jakości polega na dostrzeganiu usterek zaburzających produkcję, a następnie ich eliminowaniu i zapewnieniu ciągłości procesu. Regularne kontrole jakości, dzięki wczesnemu wykrywaniu wad i ich niezwłocznemu usuwaniu, pozwalają na ograniczenie strat, zmniejszenie ilości reklamacji i innych roszczeń od klientów, redukcję kosztów związanych z wypuszczeniem wadliwych produktów, przestojem linii produkcyjnych czy poniesionymi szkodami wizerunkowymi. Czynności wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów w tym zakresie prowadzą do otrzymania najwyższej jakości wyrobów, jednocześnie pozwalając na niwelowanie przyczyn obniżających efektywność całego procesu produkcyjnego. 

Kontrola jakości praca, na czym polega? 

Praca w dziale kontroli jakości polega przede wszystkim na sprawdzaniu, czy wyroby są zgodne ze standardami. Defekty – w zależności od testowanego wyrobu – poszukiwane mogą być przy pomocy różnych metod (np.: inspekcji, testowania, oceny wizualnej) oraz narzędzi mierniczych (tj.: suwmiarki, szczelinomierze, multimetry, testy chemiczne, różnego rodzaju taśmy, aparaty i inne urządzenia kontrolno-pomiarowe). Pracownik działu kontroli jakości sprawdza także, czy gotowy wyrób spełnia funkcje, dla których został wyprodukowany oraz czy będzie mógł być w pełni wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Osoby na stanowiskach w dziale kontroli jakości odpowiadają zarówno za wysoki poziom asortymentu, jak i za raporty oraz dokumentację techniczną. 

Kontroler jakości co robi? 

Specjalista ds. kontroli jakości pilnuje przestrzegania procedur obowiązujących w zakładzie i dogląda, aby żaden nieodpowiedni element nie opuścił fabryki. Taka osoba może być odpowiedzialna np. za: 

 • obsługę działu i realizację zadań administracyjnych, 
 • rozpoznawanie oraz wychwytywanie błędów, a następnie przekazywanie ich do naprawy, 
 • utrzymywanie porządku formalnego, 
 • ustalanie metod kontroli, 
 • weryfikację wskaźników jakościowych, 
 • analizę raportów dotyczących błędów i opracowywanie zaleceń do ich eliminacji, 
 • tworzenie sprawozdań, 
 • nadzór nad sprzętem pomiarowo-kontrolnym. 

Warto pamiętać, że konkretny zakres obowiązków na tym stanowisku zależy przede wszystkim od branży i charakteru firmy. 

Dział kontroli jakości wyrobów w fabryce – branża automotive 

Proces kontroli jakości ma szczególne znacznie w zakładach produkcyjnych z branży automotive. Wysoka jakość jest kluczowa w tym sektorze ze względu na bezpieczeństwo i zadowolenie klientów oraz budowanie pozytywnego wizerunku producentów. W przemyśle motoryzacyjnym jakiekolwiek defekty produktów mogą powodować poważne zagrożenia dla użytkowników ruchu drogowego. Wprowadzenie na rynek wadliwych produktów mogłoby doprowadzić do awarii lub wypadku, a także do budowania niekorzystnych skojarzeń wokół marki jako niebezpiecznej i niegodnej zaufania. Właśnie dlatego nie należy dopuszczać do takiej sytuacji – systematyczna kontrola jakości podzespołów samochodowych niewątpliwie pozwoli zapobiec zagrożeniom dla kierowców i innych uczestników ruchu. 

Kontrola jakości outsourcing 

Wiele firm motoryzacyjnych przy kontrolowaniu jakości swoich produktów wykorzystuje wsparcie outsourcingowe. Oznacza to, że wyodrębnione zostają konkretne zadania i czynności, a następnie przekazane do zrealizowania organizacji zewnętrznej. Zaletą tego rozwiązania z pewnością są m.in.: 

 • niewielkie koszty (stworzenie nowego działu wewnątrz firmy mogłoby wygenerować znacznie wyższe nakłady finansowe), 
 • zapewnienie kompleksowej obsługi związanej ze świadomym sterowaniem jakością procesu produkcyjnego (profesjonalne organizacje posiadają doświadczenie, wiedzę i kompetencje), 
 • łatwość pozyskania pracowników o odpowiednich kompetencjach (firmy zewnętrzne często mają stworzoną obszerną bazę kandydatów, w których znacznie prościej znaleźć potencjalnych pracowników). 

QSense świadczy usługi z zakresu wsparcia jakości, zajmując się m.in. kontrolami wejściowymi i wyjściowymi, a także analizami oraz audytami. Firma oferuje dla swoich klientów innowacyjny system raportowania kontroli jakości w czasie rzeczywistym, zapewniającym szczelność w procesach jakościowych – QWall®. Program może zostać zaimplementowany do każdego procesu jakościowego w zakładzie, pozwalając na wyświetlanie zarówno szczegółowych statystyk, jak i ogólnych danych. Połączenie systemu informatycznego ze specjalnym, interaktywnym skanerem umożliwia wprowadzanie przez kontrolerów danych z przeprowadzonej inspekcji, które pojawiają się w systemie od razu. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na pełen dostęp do informacji, który niewątpliwie usprawnia codzienną pracę. 

- Zacznij od biznesplanu. Dlaczego to jest tak ważne?

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *