Wyprzedające badania archeologiczne – koszty

oto-praca.pl - Wakacyjne safari w Turcji

Szerokopłaszczyznowe inwazyjne badania archeologiczne  poprzedzające  inwestycje określane są najczęściej jako: wyprzedzające, wykopaliskowe, przedinwestycyjne. Realizowane są na podstawie wskazań i decyzji konserwatorskich. Najczęściej wykonywane są w przypadku kolizji inwestycji z obszarem stanowiska archeologicznego.

Koszty badań wyprzedzających uzależnione są od wielu czynników.  Do głównych należą: powierzchnia obszaru objętego badaniami, rodzaj stanowiska archeologicznego  (osada, cmentarzysko) i jego chronologia. Dodatkowo uwzględniana jest  dostępność terenu (las, łąka, teren podmokły), pora roku, rodzaj gleby. Ważnym czynnikiem jest także termin realizacji badań wyznaczony przez inwestora.

W firmie Ideatorium Archeolog Gdańsk – świadczącej kompleksowe usługi archeologiczne – badania archeologiczne na obszarach pozamiejskich kalkulowane są na podstawie ustalonej średniej wyceny ara dla rozpatrywanego stanowiska. Następnie mnożona jest ilość arów, powierzchni objętej planowanymi badaniami archeologicznego. W kosztorysie uwzględniamy różne zmienne. Do najważniejszych należy informacja o charakterze stanowiska archeologicznego. Jeśli wiadomo, na podstawie dokumentacji archeologicznej, że badania archeologiczne będą realizowane na cmentarzysku (szkieletowym bądź ciałopalnym) lub stanowisku, na którym można spodziewać się wielu odkryć (osada wielokulturowa) cena będzie wyższa. Istotne są także zalecania konserwatorskie np. konieczność przesiewania ziemi, wykonanie dokumentacji w formie skanowania laserowego.  Cena wzrasta także, jeśli inwestorowi zależy na szybkim terminie zakończenia badań – musimy uwzględnić większą liczbę osób i sprzętu mechanicznego. Jeśli wiemy, że prace mają być prowadzone na karczunku lub na glebach gliniastych cena także będzie wyższa. Dodatkowo koszty badań podwyższa termin realizacji badań między listopadem a marcem.

Badania archeologiczne najczęściej wymagają znacznej organizacji logistycznej, ponieważ  w przypadku dużych inwestycjach (np. drogi, hale magazynowe, osiedla mieszkaniowe) prace trwają kilka miesięcy. W kosztach uwzględniamy pozyskanie decyzji konserwatorskich, obsługę geodetów, pracę sprzętu mechanicznego, pracowników fizycznych, koszty dojazdu, zakwaterowania i diet. Długoterminowe prace wymagają wynajęcia kontenerów biurowych oraz toalet mobilnych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na: https://ideatorium.com.pl/uslugi-badania-archeologiczne.

Firma Ideatorium Archeolog Gdańsk przykłada dużą wagę do właściwego opracowania odkrytych zabytków archeologicznych, co jest także wymogiem każdej decyzji konserwatorskiej. Uważamy, że dziedzictwo archeologiczne jest dobrem wspólnym całego społeczeństwa, z tego też względu zależy nam, by informacje o rezultatach badań archeologicznych trafiały do jak najszerszego kręgu odbiorców. W naszej kalkulacji uwzględniamy więc prace gabinetowe związane z opracowaniem pozyskanych zabytków, które często trwają dłużej niż prace terenowe. Obejmują one: konserwację i dokumentację zabytków, sporządzenie inwentarzy, wykonanie rysunków lub fotografii zabytków oraz opracowanie naukowe dokonanych odkryć. Dodatkowo uwzględniamy wszelkie analizy specjalistyczne pozwalające uzyskać większy zbiór informacji o badanym stanowisku m.in: datowania radiowęglowe oraz dendrochronologiczne antropologiczne, archeozoologiczne i analiza makroszczątków. Celem naszych opracowań jest wprowadzenie wyników badań do obiegu naukowego i społecznego w postaci publikacji naukowych i popularnonaukowych. Opracowane zabytki trafiają do kolekcji muzeum, które zostało wskazane w decyzji konserwatorskiej.

Archeologiczne badania wykopaliskowe mogą być przyczyną wielu niepotrzebnych stresów inwestora. Warto, więc nieco dużej poszukać właściwego archeologa, która przedstawi szczegółową ofertę, a jej doświadczenie w realizacji badań wykopaliskowych poświadczone będzie pozytywnymi rekomendacjami od innych inwestorów. Sprawdź czy firma Ideatorium może Tobie pomóc w zakresie badań archeologicznych.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *