Starszy referent ds. projektów

Warunki zatrudnienia:
Zatrudnienie: Umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy – ½ etatu

Zakres obowiązków:
a)Wyszukiwanie możliwości pozyskania środków na realizację projektów dla Wydziału
b)Pomoc w przygotowywaniu projektów dla Wydziału
c)Pomoc w realizacji projektów 
d)Przygotowywanie zestawień i sprawozdań z realizacji projektów 
e)Ścisła współpraca z Działem Projektów.

Wymagane umiejętności:
a)Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
b)Ukończone studia wyższe
c)Znajomość źródeł finansowania badań naukowych
d)Mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania z międzynarodowych i krajowych źródeł finansowania w tym np. Programy Komisji Europejskiej, Fundusze Strukturalne, środki krajowe i inne.

Wymagane dokumenty:
a)Życiorys zawodowy (CV)
b)List motywacyjny
c)Kserokopia dyplomu i innych kursów związanych z tematyką pracy w ogłoszeniu

Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej pod adres e-mail katarzyna.wojcik@us.edu.pl o tytule wiadomości: Nabór na stanowisko Starszy referent ds. projektów.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 18.03.2015 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Dni wykonywania pracy: wtorek, środa, czwartek

Wybrane osoby spełniające kryteria konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie, miejsce przeprowadzenia rozmowy Cieszyn lub Katowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *