Starszy referent ds. projektów

Warunki zatrudnienia:
Zatrudnienie: Umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy – ½ etatu

Zakres obowiązków:
a)Wyszukiwanie możliwości pozyskania środków na realizację projektów dla Wydziału
b)Pomoc w przygotowywaniu projektów dla Wydziału
c)Pomoc w realizacji projektów 
d)Przygotowywanie zestawień i sprawozdań z realizacji projektów 
e)Ścisła współpraca z Działem Projektów.

Wymagane umiejętności:
a)Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
b)Ukończone studia wyższe
c)Znajomość źródeł finansowania badań naukowych
d)Mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania z międzynarodowych i krajowych źródeł finansowania w tym np. Programy Komisji Europejskiej, Fundusze Strukturalne, środki krajowe i inne.

Wymagane dokumenty:
a)Życiorys zawodowy (CV)
b)List motywacyjny
c)Kserokopia dyplomu i innych kursów związanych z tematyką pracy w ogłoszeniu

Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej pod adres e-mail katarzyna.wojcik@us.edu.pl o tytule wiadomości: Nabór na stanowisko Starszy referent ds. projektów.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 18.03.2015 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Dni wykonywania pracy: wtorek, środa, czwartek

Wybrane osoby spełniające kryteria konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie, miejsce przeprowadzenia rozmowy Cieszyn lub Katowice.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *