O wychowaniu i nauce – w spersonalizowany sposób.

otopraca pandaW przeszłości, za pewne już widziałeś definicję spersonalizowanej nauki. Chociaż jest to powszechne zjawisko na wczesnych etapach innowacji w dowolnej dziedzinie, brak spójnej definicji i języka dla stosunkowo złożonej idei utrudnia zarówno zrozumienie, jak i skuteczne wdrożenie.

Sytuację do tej pory dodatkowo komplikowało stosowanie kilku terminów zamiennie z nauczaniem spersonalizowanym, w szczególności: uczenie się adaptacyjne, uczenie mieszane, uczenie się oparte na kompetencjach, uczenie się zróżnicowane i uczenie się zindywidualizowane. Dziś jednak większość społeczności edukacyjnej zgodziłaby się, że choć każde z tych podejść dzieli się atrybutami ze spersonalizowaną nauką, żadna nie jest synonimem drugiej.

Jednoliniowe opisy każdego z poniższych terminów dają wgląd w to, jak mogło powstać zamieszanie między nimi a spersonalizowaną nauką. Każda definicja pokrywa się w co najmniej jednym kluczowym obszarze ze spersonalizowaną nauką.

Adaptacyjne uczenie się: technologia wykorzystywana do przydzielania uczniom zasobów ludzkich lub cyfrowych na podstawie ich unikalnych potrzeb.
Zindywidualizowane uczenie się: tempo nauki jest dostosowane do potrzeb poszczególnych uczniów.
Zróżnicowane uczenie się: podejście do uczenia się jest dostosowane do potrzeb poszczególnych uczniów.
Uczenie się oparte na kompetencjach: uczniowie przechodzą przez ścieżkę uczenia się w oparciu o ich zdolność do wykazywania kompetencji, w tym stosowanie i tworzenie wiedzy wraz z umiejętnościami i dyspozycjami.

Chcąc wyjaśnić definicje i praktyki, czasami pomijamy podkreślanie tego, co najważniejsze – gdy jest to dobrze zrobione, spersonalizowane uczenie się może radykalnie zmienić sposób, w jaki uczymy i uczymy się oraz w jaki sposób tworzymy bardziej sprawiedliwe możliwości dla uczniów od najmłodszych lat ich życia.

Definiowanie spersonalizowanego uczenia się

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że zindywidualizowane nauczanie wiąże się z czymś więcej niż tylko definicją: kultura szkolna, pedagogika, wybory programowe i dostępne zasoby mają wpływ na kształt spersonalizowanego uczenia się w danym środowisku edukacyjnym. Jednak wspólna definicja jest pomocna we wspieraniu tej pracy.

Indywidualne uczenie się odnosi się do instrukcji, w których tempo uczenia się i podejście instruktażowe są zoptymalizowane dla potrzeb każdego ucznia. Cele uczenia się, podejścia instruktażowe i treści instruktażowe (i ich sekwencjonowanie) mogą się różnić w zależności od potrzeb ucznia. Ponadto udostępniane są działania edukacyjne, które mają znaczenie i są istotne dla uczniów, kierując się ich zainteresowaniami i często inicjowanymi przez siebie.

Chociaż istnieją subtelne różnice, głównie wokół nacisku, definicje spersonalizowanego uczenia się, które zostały ostatnio przedstawione przez organizacje o równie silnej motywacji do rozwiązywania zamieszania w terenie, są uderzająco podobne do siebie nawzajem. W tych definicjach pojawiają się następujące podobieństwa:

  • Tempo uczenia się jest dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia.
  • Cele uczenia się, podejścia, treści i narzędzia są dostosowane i zoptymalizowane dla każdego ucznia.
  • Nauka opiera się na zainteresowaniach ucznia.
  • Uczniowie mają możliwość wyboru, w jaki sposób, jak, kiedy i gdzie się uczą.
  • Nauka jest często wspierana przez technologię

Jeśli chcesz, by Twoje dziecko było kształcone w takim duchu od najmłodszych lat – zachęcamy do zapoznania się z misją https://www.malapanda.pl/nowa-wies/o-nas/misja.html jaką prezentuje żłobek niepubliczny Mała Panda.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *