Dotacje z PUP w roku 2019

pexels-photo-1109543

W roku 2019 w dalszym ciągu są kontynuowane dotacje dla bezrobotnych na otwarcie własnej firmy. Jest to bezzwrotna pomoc, finansowana głównie z Funduszu Pracy i wybranych programów EU (np. z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych).

Zgodnie z rozporządzeniem, dofinansowanie może wynieść 600% średniego wynagrodzenia.Początkiem roku 2019 kwota dotacji z Urzędu Pracy powinna więc wynieść 28 936,98 zł (aktualną wartość zawsze sprawdzisz tutaj: kwota dotacji z PUP). Oczywiście jest to maksymalna wysokość dotacji o jaką może wnioskować osoba bezrobotna. Faktycznie większość Urzędów Pracy obniża kwotę dotacji. W większości przypadków wyniesie ona od 16 000,00 zł do 27 000,00 zł. Jak widać rozbieżności są spore. Wynika to z tego, iż każdy Urząd Pracy może swobodnie kształtować swoją politykę w zakresie dofinansowania , gdyż Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, które stanowi tu podstawę prawną – nie jest ścisłe.

Z tego samego powodu, do chwili obecnej nie wprowadzono jednego ujednoliconego wniosku i biznes planu – które obowiązywały by w każdym Urzędzie Pracy. Sytuacja wygląda wiec podobnie jak w latach ubiegłych. Osoba starająca się o dotacje musi pobrać w swoim Urzędzie Pracy indywidualny wzór obowiązujących dokumentów. Bywa, iż te znacznie się różnią w zależności od miejscowości. W niektórych miastach wystarczy kilkustronicowy wniosek z uproszczonym bilansem, opisem linku i analizą SWOT, w innych – konieczny będzie wniosek obejmujący prognozę finansową na 3 lata, plan finansowy z uwzględnieniem aktywów i pasywów, oraz dodatkowy biznes plan, co często po wypełnieniu zajmuje nawet 30 stron.

Niestety, w roku 2019 będzie mniej dotacji dla bezrobotnych. Zgodnie z projektem budżetu, na „aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu” z Funduszu Pracy zostanie wydane o prawie połowę mniej pieniędzy niż w 2018 r. Ubędzie więc płatnych staży dla osób tuż po szkole, dofinansowań na założenie działalności gospodarczej, czy szkoleń dla bezrobotnych myślących o podniesieniu swoich kompetencji. Znacząca część środków z Funduszu Pracy zostanie przeznaczona na dofinansowywane dopłaty do pracowniczych planów kapitałowych, oraz jako dodatek do daniny solidarnościowej od najbogatszych. Konsekwencją tych działań jest podniesienie trudności uzyskania dotacji. Dofinansowanie będzie bowiem nadal przyznawane, lecz dla mniejszej liczby bezrobotnych. Oznacza to, iż zaostrzy się rywalizacja przy składaniu wniosku i biznes planu o dotacje. Można powiedzieć, iż statystyczne szanse uzyskania dotacji spadną z obecnych 55% do ok. 25%, a realną możliwość uzyskania wsparcia będą miały jedynie osoby, które mogą się pochwalić wkładem własnym, listami intencyjnymi od przyszłych kontrahentów, wieloletnim doświadczeniem zawodowym związaną z daną branżą i nienagannie przygotowanym wnioskiem.

Jeżeli więc zamierzasz starać się o dotacje, koniecznie monitoruj stronę internetową swojego PUP, tak by nie przegapić ewentualnego naboru. Zwykle pierwsze dofinansowania ruszają w okolicach lutego.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *