Czym jest homologacja pojazdu?

zdjecie_publikacja_454_oto-praca.pl

Najprościej mówiąc, homologacja samochodu to proces potwierdzający, że pojazd spełnia normy i wymagania techniczne, uprawniające go do uczestnictwa w ruchu drogowym. W jaki sposób przebiega ta procedura? Jak starać się o homologację naczepy?

Na czym polega homologacja?

Homologacja jest etapem poprzedzającym rejestrację nowego typu samochodu i dopuszczenie go do użytkowania na drodze. Homologację pojazdu regulują obowiązujące przepisy Kodeksu drogowego (Dział III. Pojazdy). Określają one między innymi zakres procedury, wirtualne metody testowania (oparte na symulacjach komputerowych), zgodność produkcji pojazdu i montażu instalacji oraz podzespołów. Jak wynika z przepisów Kodeksu drogowego, procedura homologacji polega na określeniu:

  • typu pojazdu;
  • typu WE pojazdu;
  • typu WE przedmiotu wyposażenia lub części;
  • typu EKG ONZ.

Do procedury homologacji ma obowiązek przystąpić każdy producent nowego typu pojazdu.Proces muszą przejść nie tylko auta osobowe i pojazdy ciężarowe wraz z naczepami, ale także pojazdy stosowane w komunikacji miejskiej, takie jak tramwaje czy trolejbusy.

 

Jakich pojazdów nie obejmuje homologacja typu WE pojazdu?

Warto mieć świadomość tego, że pojazdy użytkowane na placach budowy, w kamieniołomach, obiektach portowych i portach lotniczych nie mają obowiązku otrzymania świadectwa homologacji typu WE. Ponadto, określenie typu WE nie obejmuje pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, organów kontroli skarbowej, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej i jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Jaką kategorię obejmuje homologacja naczepy? Jak przebiega procedura?

Naczepa przynależy do kategorii O. Ci, którzy chcą dokonać jej homologacji, powinni rozpocząć od złożenia wniosku o nadanie numeru WMI producenta. Następnie należy sporządzić dokumentację techniczną naczepy. W kolejnym kroku producenta ubiegającego się o przeprowadzenie procedury homologacji odwiedzą eksperci ITS, którzy dokonają szczegółowych badań homologacyjnych nowego typu pojazdu. Warto pamiętać, że producent musi zadbać o stosowanie odpowiednich podzespołów w postaci agregatów chłodniczych, opon, hamulców i świateł. Homologacja częścistosowanych w naczepie to istotny element będący jednym z aspektów, na bazie którego pojazd zostanie (lub nie) dopuszczony do użytku.

 

Badania w zakresie homologacji i dopuszczenia jednostkowego pojazdu prowadzi Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji https://www.bosmal.com.pl.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *