Jak metoda DISC może pomóc w rozwoju zawodowym? Poznaj narzędzie Extended DISC®

20231016000118_pexels-photo-3184418.jpeg

W ostatnich latach znaczenie wynagrodzenia jako głównego czynnika, który decyduje o pozostaniu w firmie, spada. Dla pracowników ważny, a nierzadko ważniejszy jest rozwój zawodowy, który oferuje przedsiębiorstwo – czy to poprzez interesujące projekty, czy specjalne narzędzia lub szkolenia. Jak w tym przypadku może być pomocne narzędzie Extended DISC®?

Dlaczego rozwój zawodowy jest tak istotny?

Rozwój zawodowy można rozumieć jako proces zdobywania nowych kompetencji oraz poprzez doskonalenie już obecnych umiejętności. Z punktu widzenia pracowników rozwój to szereg działań, które pozwalają realizować cele, np. zmiany w życiu osobistym, wyższe wynagrodzenie czy awans w strukturze firmy. Choć w wielu wypadkach nabywanie umiejętności (zarówno twardych, jak i miękkich) przekłada się na wzrost płac, to w branżach, w których istnieje rynek pracownika, wynagrodzenie przestaje być głównym argumentem za podjęciem zatrudnienia. Gdy ofert jest więcej niż dostępnych specjalistów, to kandydaci nie muszą rywalizować o posady. Wówczas na znaczeniu zyskują m.in. benefity pozapłacowe, elastyczny czas pracy, czy właśnie możliwość rozwoju zawodowego. 

Możemy na to zagadnienie spojrzeć z innej strony. Zatrudnieni, którzy nie mają możliwości rozwoju zawodowego i w związku z czym wykonują powtarzalne zadania czy projekty, zdecydowanie bardziej są narażeni na wypalenie zawodowe czy spadek motywacji. W dłuższej perspektywie może to dla firmy oznaczać straty związane np. z większą rotacją pracowników. Z tego względu budowanie kultury organizacyjnej, która wspiera rozwój zawodowy, jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu organizacji. 

Extended DISC®  w rozwoju zawodowym

Firmy, które chcą aktywnie uczestniczyć w rozwijaniu swoich pracowników, powinny wykorzystywać możliwości, jakie dają nowoczesne narzędzia dla menedżerów czy pracowników HR. Jednym z nich jest Extended DISC®, czyli badanie stworzone na podstawie czterech stylów zachowań wypracowanych przez Carla Gustava Junga. Zgodnie z założeniami Extended DISC®, wyróżniane style oznaczają: 

  1. D, czyli styl Dominujący, charakteryzuje osoby, które są wymagające, twarde, lubią inicjować i świetnie czują się w zawodowej rywalizacji. Mogą to być także pracownicy, którzy są niezależni i skoncentrowani na sobie oraz na rezultacie swoich działań. Często przejmują rolę lidera w grupie. 
  2. I, czyli styl Towarzyski, zawiera takie cechy jak optymizm i otwartość, zorientowanie na ludzi, czy skłonność do częstej komunikacji. 
  3. S, czyli styl Wspierający. W jego wypadku mówimy o osobie cechującej się ostrożnością, cierpliwością i skromnością. To również dobry słuchacz, który rzadziej zabiera głos z własnej inicjatywy.
  4. C, czyli styl Dokładny, to inaczej zbiór takich cech jak dokładność, logiczne postępowanie, przestrzeganie zasad, a więc będą to osoby, które są dobrymi analitykami. Jednocześnie są to osoby krytyczne względem swojej pracy i unikające bezpośredniej komunikacji. 

W kontekście rozwoju zawodowego raport z badania Extended DISC® pozwala m.in. poznać naturalne predyspozycje pracowników. To świetnie rozwiązanie nie tylko w ramach wspierania zatrudnionych, ale także przydatne podczas rekrutacji czy w trakcie rozwiązywania konfliktów komunikacyjnych. 

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *