Zawieszenie działalności a leasing — co warto wiedzieć?

van-tay-media-TFFn3BYLc5s-unsplash

Prowadząc działalność gospodarczą, musisz liczyć się z tym, że bywają okresy, w których biznes może przeżywać spadek. Może to wynikać z tzw. martwego sezonu lub po prostu spadku sprzedaży, zamówień, czy innych problemów związanych z produkcją, czy realizacją zamówień. Czasami jedynym wyjściem w takiej sytuacji wydaje się zawieszenie działalności. Jak wówczas wygląda wywiązywanie się z umowy leasingowej?

 

Zawieszenie działalności — kilka zasad

Zawieszenie działalności gospodarczej może być na czas określony lub nieokreślony, ale nie krótszy niż 30 dni. Przedsiębiorca może zawiesić działalność w przypadku, gdy nie zatrudnia pracowników lub gdy jego pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym.

 

Zawieszając działalność przedsiębiorca

  • nie opłaca zaliczek na podatek dochodowy,
  • nie składa JPK_V7,
  • nie odprowadza do ZUS żadnych składek ubezpieczeniowych.

 

Wiąże się to z mniejszymi kosztami prowadzenia firmy, jednak, gdy od zapłacenia ostatniej składki minie 30 dni, przedsiębiorca traci prawo do świadczeń zdrowotnych. Okresu zawieszenia działalności nie wlicza się do lat pracy.

 

W okresie zawieszenia firmy przedsiębiorca nie może oczywiście wykonywać czynności zarobkowych w ramach swojej działalności gospodarczej, a jedynie takie, które zapewnią ochronę jego źródła przychodów. Może również przyjmować należności, a także regulować zobowiązania, które powstały przed okresem zawieszenia działalności firmy. Jak więc wygląda zawieszenie działalności a leasing? Czy przedsiębiorca jest zobowiązany do uiszczania należności mimo zawieszenia swojej działalności?

 

Zawieszenie działalności a leasing na samochód

 

Zawieszenie działalności gospodarczej nie może wpływać na zdolność przedsiębiorcy do spłacania rat leasingu. Zanim jednak właściciel firmy podejmie ostateczną decyzję o jej zawieszeniu, powinien poinformować o swoich planach właściciela samochodu czy innej leasingowanej rzeczy i ustalić formę spłacania rat. Istnieje kilka możliwości rozliczenia umowy:

 

  1. Kontynuowanie opłacania rat leasingowych. Jeśli przedsiębiorca ma na to środki, nadal może opłacać raty leasingowe po zawieszeniu działalności gospodarczej. Może też uwzględniać je w kosztach uzyskania przychodów firmy, odliczaniu podatku VAT i składać związane z tym deklaracje.
  2. Wykup przedmiotu leasingu przed wyznaczonym w umowie czasem w kwocie odpowiadającej wartości wszystkich nieopłaconych jeszcze rat. Warto jednak mieć na uwadze, że leasingodawca w takiej sytuacji może obciążyć leasingobiorcę opłatą manipulacyjną. Decydując się na takie rozwiązanie, warto dokonać wykupu po upływie co najmniej 40% okresu normatywnej amortyzacji samochodu czy innego leasingowanego przedmiotu.
  3. Zerwanie umowy przed czasem i zwrócenie przedmiotu leasingu właścicielowi, przy założeniu, że leasingobiorca spłaci wszystkie pozostałe raty, uiści dodatkowe prowizje, odsetki i karę umowną, jeśli o takiej jest mowa w umowie. W takim przypadku od kwoty zobowiązania odejmuje się dyskonto oraz wartość, jaka uzyskał właściciel samochodu ze sprzedaży go lub zawarcia nowej umowy leasingowej z innym przedsiębiorcą.
  4. Cesja leasingu, czyli przeniesienie umowy na osobę trzecią. Taka sytuacja jest możliwa wyłącznie za zgodą leasingodawcy przy zapewnieniu ze strony nowego leasingobiorcy o spłacaniu pozostałych rat na określonych warunkach. To sposób na uniknięcie negatywnych konsekwencji zerwania umowy w postaci kary umownej, prowizji czy odsetek.

 

Zawieszenie działalności a leasing finansowy

Leasing finansowy rządzi się nieco innymi prawami w przypadku zawieszenia działalności. Przedsiębiorca płaci cały VAT z góry w chwili otrzymania przedmiotu umowy, dlatego rozliczenie podatku nie będzie następowało w chwili zawieszenia działalności. Właściciel firmy nie może w okresie zawieszenia działalności swojej firmy poddawać środka trwałego amortyzacji. W czasie zawieszenia działalności firmy nie ma też możliwości dokonywać odpisów w kosztach uzyskania przychodu.

 

Podsumowując, w trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie uiszcza niektórych składek i ma mniejsze koszty prowadzenia firmy. Jest jednak nadal zobowiązany do regulowania należności z tytułu umowy leasingowej czy innej formy kredytowania objętego umową.

- Sprzedaż udziałów w spółce – jak wygląda, na czym polega?

 blendery ręczne ranking

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *