Zawieszenie działalności a leasing — co warto wiedzieć?

van-tay-media-TFFn3BYLc5s-unsplash

Prowadząc działalność gospodarczą, musisz liczyć się z tym, że bywają okresy, w których biznes może przeżywać spadek. Może to wynikać z tzw. martwego sezonu lub po prostu spadku sprzedaży, zamówień, czy innych problemów związanych z produkcją, czy realizacją zamówień. Czasami jedynym wyjściem w takiej sytuacji wydaje się zawieszenie działalności. Jak wówczas wygląda wywiązywanie się z umowy leasingowej?

 

Zawieszenie działalności — kilka zasad

Zawieszenie działalności gospodarczej może być na czas określony lub nieokreślony, ale nie krótszy niż 30 dni. Przedsiębiorca może zawiesić działalność w przypadku, gdy nie zatrudnia pracowników lub gdy jego pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym.

 

Zawieszając działalność przedsiębiorca

  • nie opłaca zaliczek na podatek dochodowy,
  • nie składa JPK_V7,
  • nie odprowadza do ZUS żadnych składek ubezpieczeniowych.

 

Wiąże się to z mniejszymi kosztami prowadzenia firmy, jednak, gdy od zapłacenia ostatniej składki minie 30 dni, przedsiębiorca traci prawo do świadczeń zdrowotnych. Okresu zawieszenia działalności nie wlicza się do lat pracy.

 

W okresie zawieszenia firmy przedsiębiorca nie może oczywiście wykonywać czynności zarobkowych w ramach swojej działalności gospodarczej, a jedynie takie, które zapewnią ochronę jego źródła przychodów. Może również przyjmować należności, a także regulować zobowiązania, które powstały przed okresem zawieszenia działalności firmy. Jak więc wygląda zawieszenie działalności a leasing? Czy przedsiębiorca jest zobowiązany do uiszczania należności mimo zawieszenia swojej działalności?

 

Zawieszenie działalności a leasing na samochód

 

Zawieszenie działalności gospodarczej nie może wpływać na zdolność przedsiębiorcy do spłacania rat leasingu. Zanim jednak właściciel firmy podejmie ostateczną decyzję o jej zawieszeniu, powinien poinformować o swoich planach właściciela samochodu czy innej leasingowanej rzeczy i ustalić formę spłacania rat. Istnieje kilka możliwości rozliczenia umowy:

 

  1. Kontynuowanie opłacania rat leasingowych. Jeśli przedsiębiorca ma na to środki, nadal może opłacać raty leasingowe po zawieszeniu działalności gospodarczej. Może też uwzględniać je w kosztach uzyskania przychodów firmy, odliczaniu podatku VAT i składać związane z tym deklaracje.
  2. Wykup przedmiotu leasingu przed wyznaczonym w umowie czasem w kwocie odpowiadającej wartości wszystkich nieopłaconych jeszcze rat. Warto jednak mieć na uwadze, że leasingodawca w takiej sytuacji może obciążyć leasingobiorcę opłatą manipulacyjną. Decydując się na takie rozwiązanie, warto dokonać wykupu po upływie co najmniej 40% okresu normatywnej amortyzacji samochodu czy innego leasingowanego przedmiotu.
  3. Zerwanie umowy przed czasem i zwrócenie przedmiotu leasingu właścicielowi, przy założeniu, że leasingobiorca spłaci wszystkie pozostałe raty, uiści dodatkowe prowizje, odsetki i karę umowną, jeśli o takiej jest mowa w umowie. W takim przypadku od kwoty zobowiązania odejmuje się dyskonto oraz wartość, jaka uzyskał właściciel samochodu ze sprzedaży go lub zawarcia nowej umowy leasingowej z innym przedsiębiorcą.
  4. Cesja leasingu, czyli przeniesienie umowy na osobę trzecią. Taka sytuacja jest możliwa wyłącznie za zgodą leasingodawcy przy zapewnieniu ze strony nowego leasingobiorcy o spłacaniu pozostałych rat na określonych warunkach. To sposób na uniknięcie negatywnych konsekwencji zerwania umowy w postaci kary umownej, prowizji czy odsetek.

 

Zawieszenie działalności a leasing finansowy

Leasing finansowy rządzi się nieco innymi prawami w przypadku zawieszenia działalności. Przedsiębiorca płaci cały VAT z góry w chwili otrzymania przedmiotu umowy, dlatego rozliczenie podatku nie będzie następowało w chwili zawieszenia działalności. Właściciel firmy nie może w okresie zawieszenia działalności swojej firmy poddawać środka trwałego amortyzacji. W czasie zawieszenia działalności firmy nie ma też możliwości dokonywać odpisów w kosztach uzyskania przychodu.

 

Podsumowując, w trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie uiszcza niektórych składek i ma mniejsze koszty prowadzenia firmy. Jest jednak nadal zobowiązany do regulowania należności z tytułu umowy leasingowej czy innej formy kredytowania objętego umową.

- Sprzedaż udziałów w spółce – jak wygląda, na czym polega?

 blendery ręczne ranking

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *