Zatrudnienie osób niepełnosprawnych a prawo

zwolnienie-z-pracy

Osoba niepełnosprawna może być wartościowym pracownikiem. Jednocześnie zatrudnianie takich osób wiąże się z konkretną pomocą, którą przedsiębiorca dostaje od państwa. Warto poznać dokładne zasady na jakich firma powinna otrzymać z tego tytułu dofinansowanie oraz zwrot różnych wydatków.

Podobnie jak inne regulacje, przepisy dotyczące wsparcia dla firm zatrudniających niepełnosprawnych są skomplikowane i mogą budzić różne wątpliwości, a także ulegać zmianom. Na przykład w związku z modyfikacją rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego pomocy udzielnej przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w przepisach krajowych. Dlatego opracowano nowelizację ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pracodawcy, którzy mogą mieć problemy z dokładnym zastosowaniem wszystkich przepisów w praktyce, powinni skorzystać z fachowej pomocy, której może udzielić m. in. kancelaria adwokacka Kraków.

Zgodnie z przepisami pracodawca może otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, m. in. adaptacją pomieszczeń oraz modernizacją i zakupem nowych urządzeń, które mają na celu ułatwienie niepełnosprawnemu pracownikowi wykonywanie jego obowiązków. W ramach zmian wprowadzonych na mocy nowelizacji poszerzono grupę osób, których zatrudnienie będzie uprawniało do otrzymania takiego zwrotu.

Przed wprowadzeniem zmian w prawie pracodawca, który zatrudnił osoby niepełnosprawne, był zobowiązany m. in. do wykazania w związku z tym wzrostu zatrudniania ogółem oraz wzrostu zatrudnienia niepełnosprawnych. Te przepisy zostały zmienione na mocy regulacji wprowadzonych przez Komisję Europejską, która stawia jedynie wymóg wzrostu zatrudnienia ogółem.

Pracodawcy mogli liczyć również na zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, których zadaniem było udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej w zakresie komunikowania się z otoczeniem oraz w przypadku czynności trudnych lub niemożliwych do wykonania na stanowisku pracy. Nowe regulacje pozwalają na otrzymanie dodatkowych środków, które można przeznaczyć również na przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla personelu dotyczącego udzielania wsparcia pracownikom niepełnosprawnym.

Pracodawcy mogą również ubiegać się o otrzymanie zwrotu kosztów poniesionych w związku ze szkoleniem zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Takich zwrotów udziela Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest dużym wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy. Często wymaga przygotowania odpowiedniego stanowiska pracy oraz stworzenia właściwych warunków, które umożliwią takiemu pracownikowi wykonywanie jego obowiązków. W takim przypadku na pewno warto wykorzystać wszystkie możliwości wsparcia, które daje obowiązujące prawo. W tym celu można skorzystać m. in. z pomocy jakiej udziela kancelaria prawna Kraków. Konsultacje z ekspertami w zakresie prawa są najlepszym sposobem na odnalezienie się w skomplikowanych regulacjach oraz formalnych wymaganiach, które są stawiane przed przedsiębiorcami. Porady prawne Kraków pomogą w pełnym wykorzystaniu dostępnej pomocy, ale także we właściwym spełnieniu wszystkich obowiązków, które ma pracodawca w stosunku do niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego w jego firmie.

Pracodawcy zobowiązani są między innymi do odpowiedniego przystosowania miejsca pracy, tak żeby zapewnić niepełnosprawnemu pracownikowi możliwość wykonywania powierzonych mu obowiązków. Takie i inne wymagania nakładają bardzo konkretne obowiązki na przedsiębiorców. Pomoc jakiej może udzielić prawnik Kraków w zakresie regulacji dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych, często okazuje się nieoceniona z punktu widzenia firmy. Dzięki niej można spełnić wszystkie szczegółowe przepisy oraz uchronić się przed ewentualnymi problemami, które wynikają z niedopatrzeń w tym zakresie. Niestety duży poziom skomplikowania przepisów oraz różnych koniecznych formalności może zniechęcić część pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Zobacz również oferty prawnicze dostępne w Krakowie: krakow-atrakcje.pl

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

1 komentarz do “Zatrudnienie osób niepełnosprawnych a prawo

  1. Dejka
    21 kwietnia 2017 at 08:30

    A czy prawo wymaga aby zainstalować w firmie podnośniki dla niepełnosprawnych i inne urządzenia ułatwiające prace takim osobom? Pytam bo myślę właśnie o takim zatrudnieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *