Zarządca nieruchomości – jakie obowiązki na nim spoczywają?

real-estate-education-banner-1440x720

W większości nieruchomości, w której znajdziemy mieszkania czy lokale użytkowe ma swoje miejsce również zarządca nieruchomości. Jego obecność jest szczególnie ważna, bowiem sam zarządca odpowiada za funkcjonowanie samej nieruchomości oraz może pomóc w wielu technicznych problemach związanych z codziennym funkcjonowaniem samej działalności.

Ilość i zakres obowiązków spoczywających na samym zarządcy określona jest w przepisach prawnych oraz umowie bezpośrednio z nim sporządzonej, dzięki czemu dokładnie wiadomo, jakiego rodzaju obowiązków możemy się spodziewać po osobie pełniącej to stanowisko.

Co mówią przepisy?

Pracę i zakres obowiązków zarządcy nieruchomości określa artykuł 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Już na wstępie czytamy, że „Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość”. Jest to główny, ale nie jedyny obowiązek osoby czuwającej nad nieruchomością. Bardziej szczegółowy zakres obowiązków można znaleźć w umowie.

Zakres obowiązków zarządcy nieruchomościami

Zgodnie z tym, co mówi ustawa, podstawowym obowiązkiem zarządcy jest opieka nad nieruchomością w sferze finansowo- ekonomicznej. Oprócz dbania o nieruchomości zarządca ma w obowiązku reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej, przez którą został wybrany ora dba o poprawny kontakt między wspólnotą mieszkaniową, a właścicielem lub użytkownikiem lokalu. W gestii zarządcy leży również obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z nieruchomością, zwłaszcza w zakresie stanu technicznego budynków, ich eksploatacją i stanem finansowym. Oprócz prowadzenia samych dokumentów w obowiązkach zarządcy należy również archiwizacja dokumentacji.

Niezmiernie ważnym aspektem związanym z zarządzaniem obejmuje obsługę eksploatacyjną nieruchomości. Jest to szczególnie ważna część pracy zarządcy, bowiem ten zakres pracy obejmuje dokonanie obowiązków związanych z zapewnieniem wody, energii czy gazu, kwestie związane z odprowadzeniem ścieków czy nieczystości, a także bieżąca konserwacja całej nieruchomości oraz sprawne usuwanie wszelkich awarii.

Także dziedzina remontów i poprawy stanu nieruchomości spoczywa na zarządcy nieruchomości. W kwestii dokumentacji zarządca ma obowiązek udostępniać wszelką dokumentację związaną z nieruchomością jej użytkownikom. Ostatnim obowiązkiem zarządcy jest organizacja zebrań wspólnoty mieszkaniowej.

Co ważne

Osoba pełniąca funkcję zarządcy powinna charakteryzować się odpowiednimi kwalifikacjami i cechami charakteru. Wspólnota mieszkaniowa może wytypować kandydata na stanowisko zarządcy lub zdecydować się na usługi firmy zewnętrznej.

Źródło: Szkolenia Nieruchomości

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *