Czym się zajmuje lekarz medycyny pracy i jak przebiega badanie?

kariera-lekarza

Lekarz medycyny pracy to lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu schorzeń związanych ze środowiskiem pracy. Posiada wiedzę specjalistyczną w zakresie wymagań stanowiska pracy oraz zdolności danej osoby do jej wykonywania.

Lekarze medycyny pracy mają wyjątkową wiedzę na temat trudności związanych z powrotem do pracy po przebytej chorobie lub wypadku pacjenta. Rozumieją problemy, z jakimi borykają się poszkodowani i chorzy o obniżonej sprawności. Lekarze medycyny pracy mogą dokonywać oceny upośledzenia i doradzać w zakresie zdolności lub braku zdolności do pracy i kierować na specjalistyczne leczenie. Należy pamiętać o tym, że każda osoba, bez względu na miejsce i warunki pracy, ma obowiązek odbyć wizytę w gabinecie lekarza medycyny pracy.

Lekarz medycyny pracy zatrudniony przez firmę

Zdarza się, że większe firmy zatrudniają lekarzy medycyny pracy do przeprowadzania badań lekarskich dla nowo zatrudnionych lub obecnych pracowników. Chcą upewnić się, że pracownicy są fizycznie zdolni do spełnienia wymagań pracy. Taki zatrudniony przez firmę lekarz medycyny pracy może również przeprowadzać coroczne badania kontrolne wymagane przez pracodawcę. Jest to bardzo wygodna forma przeprowadzania badań niezbędnych do pracy, ponieważ pracodawca ma pewność, że wybiera lekarza spełniającego jego wymogi, a pracownicy oszczędzają czas, jaki musieliby poświęcić na załatwianie badań poza miejscem pracy.

Jakie kompetencje ma lekarz medycyny pracy?

Kompetencje lekarza specjalizującego się w medycynie pracy obejmują kilka ważnych kwestii:

  • badania wstępne, niezbędne w procesie rekrutacji nowych pracowników,
  • badania okresowe, cyklicznie przeprowadzane u stałych pracowników,
  • badania kontrolne pracowników.

Do lekarza medycyny pracy mogą zgłosić się wszystkie osoby, od których wymaga się poświadczenia stanu zdrowia uprawniającego do podjęcia danej pracy. Ta zasada dotyczy również uczniów ubiegających się o rozpoczęcie praktyk uczniowskich.

Wśród lekarzy medycyny pracy znajdują się zazwyczaj lekarze ogólni, ale również tacy o różnych specjalizacjach. Kompetencje lekarza medycyny pracy umożliwiają wykonanie niezbędnych podstawowych badań, natomiast badania szczegółowe (jeśli są potrzebne) zlecane są do wykonania przez specjalistów. Na podstawie wszystkich dostępnych wyników, lekarz medycyny pracy ostatecznie podejmuje decyzję o możliwości podjęcia lub kontynuowania pracy.

Jak wygląda wizyta u lekarza medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy na wstępie przeprowadza wywiad, który ma pomóc rozpoznać środowisko pracy, wykonywane obowiązki pracownika, a także ewentualne czynniki zagrażające zdrowiu lub życiu związane z pracą na tym konkretnym stanowisku. Wywiad ma na celu rozeznanie, czy osoba ubiegająca się o orzeczenie cierpi na choroby przewlekłe, bierze na stałe leki, pyta również o ewentualne choroby przewlekłe występujące w rodzinie. W czasie badania, które wykonuje lekarz medycyny pracy, zmierzone zostanie ciśnienie krwi oraz przeprowadzone zostanie badanie osłuchowe. Na podstawie uzyskanych w czasie badania informacji lekarz medycyny pracy podejmuje decyzję, czy może na tym poprzestać i wydać orzeczenie potwierdzające zdolność do pracy, czy niezbędne jest skierowanie na dodatkowe lub specjalistyczne badania.

Jakie rodzaje badań możesz wykonać u lekarza medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy może wykonać 4 rodzaje badań:

1. badania wstępne: wykonywane u wszystkich osób, które przyjmują się do nowej pracy lub zmieniają stanowisko pracy (jeśli następuje zmiana warunków na trudniejsze).

2. badania okresowe: wykonywane cyklicznie wszystkim pracownikom, częstotliwość ich wykonywania zależy od czynników występujących na danym stanowisku.

3. badania kontrolne: dotyczą pracowników, którzy z powodu choroby przebywali na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni. Badania te mają na celu ustalić, czy pracownik nadal może wykonywać pracę na swoim dotychczasowym stanowisku.

4. badania do celów sanitarno-epidemiologicznych: wykonywane są dla pracowników, którzy będą mieli kontakt z żywnością.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *