Zagrożenia zawodowe w budownictwie – kto prowadzi nad nimi nadzór?

mark-chitty

Branża budowlana jest nie tylko branżą, w której praktycznie cały czas jest praca. W tej branży szczególnie łatwo możemy zaobserwować zmieniające się trendy i nowości związane z wykorzystaniem nowych materiałów budowlanych, wykorzystaniem nowych elementów dekoracji czy usprawnieniem prac związanych ogólnie z budową.

Mało kto jednak pamięta, że praca na budowie nie należy do najbezpieczniejszych- praca z wykorzystaniem sprzętu budowlanego, praca na wysokościach czy w warunkach atmosferycznych utrudniających postęp prac negatywnie wpływa na samą pracę, ale jednocześnie mobilizuje do zachowania większego bezpieczeństwa.

BHP na budowie

Plac budowy jest jednym z miejsc pracy, dlatego tutaj również wykorzystuje się przepisy BHP. W przypadku budowy chodzi szczególnie o kilka podstawowych elementów, do jakich należy odzież ochronna i odblaskowa, chroniąca przed wypadkiem, a więc specjalne ubranie, obuwie ochronne czy kask, pełniący rolę ochronną głowy.

Szczególne restrykcje stosuje się wobec pracowników wykonujących swoją pracę na wysokości- powinni oni posiadać specjalne uprawnienia do wykonywania takich zajęć. Zostaje jeszcze grupa wykorzystująca specjalne sprzęty budowlane. Do części z nich, na przykład koparki czy żurawie, potrzebne są specjalne uprawnienia-w przeciwnym razie nie ma możliwości korzystania z nich.

Co na to prawo?

W świetle prawa budowlanego za bezpieczeństwo pracy na budowie odpowiada kierownik budowy. Jest to osoba zarządzająca wszystkimi pracami na budowie i to na niej spoczywa największa odpowiedzialność. Patrząc na bezpieczeństwo ze względu na prawo pracy, to za bezpieczną pracę na placu budowy odpowiada pracodawca i pracownicy.

Warto pamiętać, że część wypadków podczas trwania budowy zdarza się ze względu na zaniedbania pracowników. Jak więc widać, odpowiedzialność za postęp prac, także pod względem bezpieczeństwa przebiegu spoczywa na kilku osobach.

A co na to inwestor?

W całym przebiegu budowy pojawia się także osoba inwestora. Również on posiada odpowiedzialność za bezpieczny przebieg trwania budowy. Przepisy prawa budowlanego dość szczegółowo określają zakres obowiązków, jakie spoczywają na każdym z członków prac budowlanych. Inwestor jest odpowiedzialny za takie funkcje, jak opracowanie projektu budowlanego i stosowanie się do niego; dopilnowanie, aby kierownik budowy objął swoje stanowisko; opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; wykonanie i odbiór robót budowlanych, a w niektórych przypadkach objęcie nadzoru nad robotami budowlanymi. Jak więc widać, inwestor również posiada swoje obowiązki, choć może się wydawać, że nie wpływają one bezpośrednio na samą pracę pracowników budowlanych.

Odpowiedni podział obowiązków

Nie jest tajemnicą, że plac budowy jest miejscem pracy dla kilkudziesięciu ludzi. Tak duża grupa plus duże miejsce pracy oraz niemała liczba obowiązków łatwo umożliwia pogubienie się w pracowniczych obowiązkach, a taki chaos sprzyja wypadkom w pracy. Warto więc na wstępie prac wykonać sensowny podział obowiązków i zakresu prac, aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków.

Artykuł opracowano wspólnie z producentem styropianu budowlanego firmą www.styropmin.pl z Łochowa

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *