Współwłasność nieruchomości – w jaki sposób ją znieść?

commercial-real-estate-agent-765x420

Polski system prawa cywilnego wyszczególnia formę własności, jaką jest współwłasność nieruchomości. Taki stan zachodzi wtedy, gdy prawo własności dotyczące danej nieruchomości przysługuje w niepodzielny sposób więcej niż jednej osobie. Zniesienie współwłasności nieruchomości jest więc wyjściem, które umożliwi samodzielne rozporządzenie rzeczą. Pamiętać należy, że dopóki istnieje stan współwłasności, żadna osoba nie może samodzielnie rozporządzać rzeczą, która znajduje się we władaniu kilku osób. Poniższy artykuł wskazuje na najważniejsze elementy rozwiązania stosunku współwłasności. Z pewnością informacje w nim zawarte staną się dla wielu osób przydatne i pomogą wybrać najlepszy sposób zniesienia współwłasności nieruchomości.

Zniesienie współwłasności nieruchomości w formie umowy 

Zniesienia współwłasności nieruchomości można dokonać na dwa sposoby. W drodze umowy spisanej w formie aktu notarialnego bądź na drodze sądowej. Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości jest najpopularniejszą formą. Warto jednak podkreślić, że konieczne jest zachowanie formy szczególnej, a więc aktu notarialnego. Sprzedaż bądź zniesienie współwłasności nieruchomości wiąże się z koniecznością udania do notariusza, który sporządzi odpowiedni akt oraz złoży wpis w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Wprowadzenie takich zasad przez ustawodawcę ma na celu zabezpieczyć obrót prawny i zminimalizować ryzyko nieprawidłowości podczas przenoszenia własności nieruchomości. Do dokonania zniesienia współwłasności nieruchomości konieczne jest złożenie zgodnych oświadczeń woli wszystkich współwłaścicieli. Wspomniane oświadczenie woli dotyczy po pierwsze chęci zniesienia współwłasności nieruchomości, a po drugie wybrania konkretnego sposobu jej dokonania.

Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości przewidziane przez ustawodawcę 

Sposób, w jaki zostanie przeprowadzone zniesienie współwłasności nieruchomości leży w gestii współwłaścicieli, mogą oni wybrać dla siebie najkorzystniejsze rozwiązanie. Prawo cywilne przewiduje trzy formy zniesienia współwłasności nieruchomości. Wyróżnia się podział rzeczy wspólnej, sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanych środków ze względu na wielkość udziałów poszczególnych współwłaścicieli oraz przekazanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli zastrzegając obowiązek spłaty pozostałych. Indywidualna sytuacja współwłaścicieli może sprawić, że wybiorą konkretne rozwiązanie. Zniesienie współwłasności nieruchomości może okazać się skomplikowanym procesem, dlatego warto skorzystać z usług wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

- Dlaczego warto uczyć się języka angielskiego?
- Skuteczna promocja własnej firmy – kilka sprawdzonych pomysłów

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *