Wady i zalety przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o. o.

Każda osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą, powinna być gotowa na rozwijanie jej we właściwy sposób. Mowa tu nie tylko o wprowadzaniu nowinek technicznych, zatrudnianiu kolejnych pracowników czy zmianie biura na większe. Chodzi również o status działalności. Dobrze prosperująca firma może stanąć przed możliwością przekształcenia jej. Najpopularniejsza jest transformacja takiego przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.   

Kodeks Spółek Handlowych w artykule 551§5 wskazuje, że przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) lub spółkę akcyjną. Należy pamiętać, iż niezależnie od tego, czy w spółce uczestniczą inne osoby, przedsiębiorca staje się w takiej sytuacji wspólnikiem lub akcjonariuszem nowo utworzonej spółki.Oficjalnie dotychczasowy właściciel jednoosobowej działalności, traci przymiot przedsiębiorcy. Nowy twór, jakim jest spółka zyskuje własną osobowość prawną. Mówimy wtedy o majątku spółki i jej udziałowcach.

ZALETY

Po przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę, zmienia się również odpowiedzialność poszczególnych podmiotów za zobowiązania. Od teraz dotychczasowy przedsiębiorca nie jest osobiście odpowiedzialny za zobowiązania,. Brzemię to przejmuje spółka. Dodatkową odpowiedzialnością można obarczyćskład zarządu spółki z o.o. To również dobry krok w celu powiększenia kapitału firmy. Spółka cechuje się większą wiarygodnością finansową. Dzięki temu łatwiej jej jest uzyskać wszelkie dofinansowania i kredyty.

Tak, jak i w innych przypadkach, tak i w tym – prawo nie działa wstecz. Nowo powstała spółka zachowuje wszelkie prawa i obowiązki, które nabył przedsiębiorca w ramach swojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Aktualne pozostają więc wszelkie uzyskane wcześniej koncesje, ulgi i zezwolenia. Nie ma konieczności ubiegania się o nie ponownie.

Gdy przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą umrze, mogą powstać problemy związane z przejęciem tej działalności przez jego spadkobierców. Firma narażona jest na przestój, który w dłuższej perspektywie czasu może przyczynić się do jej problemów finansowych. W przypadku, w którym przedsiębiorstwo przekształcone zostało wcześniej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to właśnie ona pozostaje posiadaczem wszelkich koncesji i zezwoleń. Jeśli jej umowa zawiera odpowiednie klauzule i postanowienia, to śmierć jednego z jej udziałowców, nie spowoduje paraliżu.

WADY

Proces przekształcenia nie należy do najłatwiejszych. Może on okazać się nie tylko czasochłonny, ale i kosztowny. Przydatna może okazać się tu sprawdzona obsługa prawna firma Wrocław, ponieważ należy przygotować wiele dokumentów. Za ich sporządzenia odpowiedzialny jest nie tylko sam właściciel firmy, ale również księgowy, prawnik, a nawet biegły rewident. Aby przekształcić swoją działalność gospodarczą w spółkę z o. o., należy przygotować odpowiedni plan przekształcenia. Plan ten powinien zawierać najważniejsze informacje, takie jak, np. zawarcia umowy spółki czy orientacyjne terminy powołania członków spółki przekształconej.

Przedsiębiorca musi również poświęcić uwagę części administracyjnej przekształcenia. Wymagane jest złożenie zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym iw ZUS.

Jeśli jesteś zainteresowany przekształceniem swojej jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o. o. – nasz radca prawny Wrocław chętnie pomoże Ci przeprowadzić cały proces. Zapraszamy na spotkanie, podczas którego omówimy wszystkie szczegóły.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *