Umowa o kredyt konsolidacyjny – jak powinna wyglądać aby nie budziła wątpliwości?

pexels-photo-1050306

Umowa kredytowa jest jednym z końcowych etapów procedury ubiegania się o kredyt konsolidacyjny. Cała procedura rozpoczyna się w momencie złożeniu wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, w tym także tych dotyczących zadłużeń, które chcemy skonsolidować. Jeśli uda nam się przejść przez wszystkie formalności i zostanie wydana pozytywna decyzja kredytowa, to następuje podpisanie umowy z kredytodawcą. Na co wówczas powinnyśmy zwrócić uwagę i jakie są niezbędne elementy umowy o kredyt konsolidacyjny? Sprawdzamy!

Elementy umowy kredytowej

Umowa kredytowa jest dokumentem, w którym bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na wyznaczony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z nich zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Umowa ta powinna zawsze być zawarta na piśmie oraz zawierać określone prawem postanowienia.

Konieczne jest, aby określała w szczególności:
strony umowy – imię, nazwisko i adres klienta oraz nazwę i adres siedziby instytucji udzielającej kredyt,
cel, na który środki zostaną udzielone – w tym przypadku oczywiście musi pojawić się adnotacja o tym, że to będzie kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, kwotę i walutę kredytu – wymagane jest dokładne określenie wysokości finansowania oraz waluty, w której zostanie przyznane, zasady i okres kredytowania – umowa kredytowa powinna jasno określać termin spłaty oraz zasady, na jakich kredytodawca udziela kredyt konsolidacyjny, wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmian – oprocentowanie kredytu powinno być stałe albo określone jako stopa bazowa i stała marża. Oprocentowanie zmienne sprawi, że nie będziemy mieli żadnej kontroli nad kosztami kredytu, dodatkowe koszty kredytu – uwzględnione powinny być także wszystkie opłaty, które związane są z zaciągniętym zobowiązaniem, w tym między innymi opłaty, prowizje itp.,wysokość nowej miesięcznej raty – w umowie nie może zabraknąć także informacji o wysokości nowej raty, którą zobowiązujemy się spłacać.

kredyt 50000 bez zaświadczeńPonadto muszą zostać w niej określone informacje o skutkach braku płatności w terminie, jak również o możliwości i sposobie odstąpienia od umowy. Umowa powinna też uwzględniać termin oraz formę przekazania kredytobiorcy środków pieniężnych, oraz określać zakres uprawnień kredytodawcy, jakie są związane z kontrolą wykorzystania oraz spłaty zadłużenia. W tym miejscu warto też zauważyć, że brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych elementów stanowi podstawę do rozwiązania umowy.

Na co w szczególności zwrócić uwagę?

Zawarcie umowy kredytowej to bardzo poważna decyzja, więc przed złożeniem podpisu, należy dokładnie zapoznać się z jej treścią. Wszelkie wątpliwości należy niezwłocznie skonsultować z doradcą, aby uchronić się przed niekorzystnymi postanowieniami. Przede wszystkim należy dokładnie zapoznać się z tabelami prowizji i opłat oraz zapiskami dotyczącymi rat kredytu konsolidacyjnego, ponieważ od ich charakteru będzie zależeć wysokość odsetek.

Artykuł opracowany wspólnie z https://www.habza.com.pl/.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *