Ulgi i odliczenia podatkowe przy umowie o pracę (PIT-37)

woman with notifications screen on phone in the park

Istnieje przeświadczenie, że osoby pracujące w ramach umowy o pracę, ponoszą największe zobowiązania podatkowe wobec skarbu państwa. Analizując aktualny trend ustawodawczy należy uznać, że coraz bardziej zobowiązania te zrównywane są np. w przypadku osób zatrudnianych w ramach umów zlecenia (popularnie nazywane walką z umowami śmieciowymi).

Bez względu jednak na ocenę tego typu działań ze strony ustawodawcy, warto wiedzieć jakie możliwości ulg i odliczeń przewidują aktualne przepisy. Są one zupełnie legalną i dostępną dla każdego uprawnionego formą obniżenia swoich zobowiązań podatkowych.

Umowa o pracę i wybór PIT

W przypadku szukania informacji o ulgach i odliczeniach, są one najczęściej opracowywane pod kątem odpowiednich deklaracji PIT. Czyli podatnik może znaleźć informacje jakie ulgi i zwolnienia są możliwe do wykorzystania przy PIT-36, jakie przy PIT-37 i tak dalej. Dlatego w tym miejscu należy najpierw określić, która deklaracja będzie właściwa dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

W większości przypadków będzie do formularz PIT-37. Dla tych rozważań warto podkreślić, że PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 45 ust. 1) oraz którzy uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie za pośrednictwem płatnika oraz na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. W tym miejscu, w szczególności z tytułu wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy.

Ulgi i zwolnienia w PIT-37

Określając już, że w przypadku umowy o prace w większości przypadków odpowiedni będzie PIT-37, następnie podatnik może sprawdzić jakie ulgi i odliczenia przewiduje to zeznanie podatkowe. Do najpopularniejszych rodzajów ulg rozliczanych w ramach PIT-37 należą:

  1. Ulga na Internet, możliwa do wykorzystania przez dwa kolejne lata.
  2. Ulga prorodzinna, inaczej zwana ulgą na dzieci, której wysokości zależy od ilości posiadanych dzieci oraz w zakresie limitu dochodowego rodziców.
  3. Ulga rehabilitacyjna, która może być limitowana, ale z założenia zależy od faktycznie poniesionych wydatków, a także ulga na samochód dla osób wymagających transportu.
  4. Ulga na leki, w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, minus określona kwota miesięczna na leki, obecnie 100 zł. A także ulga dla krwiodawców.
  5. Ulgi związane z darowiznami na cele organizacji pożytku publicznego, religijnego, charytatywne itp.
  6. Ulga abolicyjna, skierowana do osób wracających z zagranicy.

Podsumowanie i rekomendacje

Przed wyborem PIT-37 należy najpierw zweryfikować, czy podatnik mu podlega. Nie w każdym przypadku umowy o pracę będzie to PIT-37. Zdarzają się np. sytuacje, kiedy podatnik poza umową o pracę posiada inne źródła dochodów, których nie można zakwalifikować pod PIT-37. Następnie, przed skorzystaniem z jakiejkolwiek ulgi lub zwolnienia ponownie trzeba sprawdzić, czy spełniamy kryteria, aby móc z nich skorzystać. Bezwzględnie zaś pomocne będzie wcześniejsze rozpoczęcie pracy nad indywidualną deklaracją podatkową – co zapewni odpowiednią ilość czasu na pracę, bez zbędnego dodatkowego stresu, czy presji. Po drugie, przed złożeniem PIT warto ponownie przeanalizować aktualnie obowiązujące przepisy i uregulowania.

 

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *