Tragiczne wypadki przy pracy – jak ich unikać?

detergant_bigg

Proces przekształcania materii może być naturalny lub sztuczny, a chemia umożliwiła człowiekowi zaspokojenie jego podstawowych potrzeb i stałe polepszenie warunków życia. Substancje chemiczne mogą jednak być również niebezpieczne dla człowieka i jego otoczenia – bez względu na to czy jest to chemia niemiecka hurt czy inne miejsce pracy związane z substancjami chemicznymi.

W zależności od ilości, stopnia toksyczności, siły korozyjnej, siły wybuchowej, łatwopalności, a nawet radioaktywności, mogą powodować znaczne szkody. Dlatego ważne jest, aby znać ryzyko związane z substancjami chemicznymi, przestrzegać zaleceń dyrektyw dotyczących postępowania z nimi w miejscu pracy oraz ustanowić środki:

  • zapobiegawcze,
  • ochronne,
  • interwencyjne,

aby zapobiec rozwojowi tego ryzyka. Substancje chemiczne stosowane w domu i warsztacie nie są na ogół niebezpieczne, o ile przestrzegane są instrukcje ich użycia i przechowywania, które zwykle pochodzą z oryginalnego pojemnika. Szczególnie ważne jest, aby przechowywać te produkty poza zasięgiem dzieci i nie przenosić ich do pojemników używanych do przechowywania żywności. Jednak hurtownia środków czystości i inne miejsca pracy związane z chemikaliami to już inna historia.

Duże ilości tych niebezpiecznych substancji są produkowane i wykorzystywane w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych. Nieostrożne obchodzenie się z nimi, transport i składowanie wiążą się z poważnymi zagrożeniami dla człowieka i środowiska. Ważne jest, aby chronić się przed tymi zagrożeniami, podejmując niezbędne środki zapobiegawcze i ochronne. Środki ochronne przeciwko nim są zwykle projektowane po to, by ich używać – nie inaczej.

Środki zapobiegawcze i ochronne

Poważne wypadki z udziałem substancji chemicznych mają skutki lokalne, ale w wyjątkowych okolicznościach mogą wpływać na cały zakład pracy, a nawet obszary z nim sąsiadujące. Postęp naukowo-techniczny umożliwił zapobieganie takim zagrożeniom, a tym samym ochronę ludzi przed nimi. Priorytetem musi być profilaktyka, ale pozytywny wynik można uzyskać tylko wtedy, gdy istnieją surowe wytyczne dotyczące używania i posługiwania się tymi produktami, a także fachowa wiedza, która jest niezbędna w tej bardzo złożonej dziedzinie.

Środki interwencyjne i ratownicze

Gdy pojawia się wypadek związany z substancjami chemicznymi, które mogłyby zagrozić życiu lub środowisku, szczególnie gdy ma miejsce w zakładzie chemicznym lub podobnym – osoby odpowiedzialne za niego powinny niezwłocznie podjąć następujące planowane działania:

  • Zająć się przyczynami wypadku i wdrożyć środki bezpieczeństwa, które zminimalizują ich konsekwencje.
  • Natychmiast poinformować odpowiednie osoby o wypadku.
  • Wyżej wymienione osoby są odpowiedzialne za informowanie innych pracowników, w razie potrzeby wszczęcia alarm, i zdecydowanie o instrukcjach, którymi powinna kierować się grupa osób znajdujących się na zagrożonym obszarze.

W szczególnych przypadkach techniczna koordynacja wdrażania środków ochronnych i ratowniczych winna być zapewniona przez specjalistów.

Źródło: https://eurochemia.eu/

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *