Artykuły dotyczące tagu: Postęp cywilizacyjny

Postęp cywilizacyjny a zwykły człowiek

1

Postęp jaki dokonuje się na naszych oczach na całym świecie – nie chodzi tu o postęp kulturowy bo ten od setek lat pozostaje praktycznie niezmienny, szczególnie w krajach arabskich, tylko o postęp w dziedzinie techniki – pozwala nam odkrywać to…