Szkolenia specjalistyczne

zdjecie_publikacja_7926_oto-praca.pl

Wiele przedsiębiorstw, ale także instytucji państwowych wraz ze zmianami makro otoczenia musi na bieżąco zdobywać nową wiedzę. Ci pierwsi, jeśli biorą udział w zamówieniach publicznych, powinni wiedzieć jakich procedur dopełnić. Z kolei ci drudzy mają obowiązek mieć wiedzę, jak wyłonić wykonawców, sporządzić procedury i właściwie zarządzać całym procesem.

Często zmiany na poziomie Unii Europejskiej bezpośrednio dotyczą wszystkich członków, którzy zobligowani są im się podporządkować. Wiąże się to z aktualizacją przepisów prawnych lub stworzeniem ich zupełnie od podstaw. Podobnie sprawy mają się na krajowym podwórku. Ustawodawca wymyśla pewne rozwiązania, które następnie mają zostać zaimplementowane do żywego organizmu. Dlatego urzędnicy państwowi podobnie jak pracownicy firm prywatnych przechodzą szkolenia poszerzające wiedzę i kompetencje, aby odnaleźć się w procesie. To szczególnie ważne, jeśli nowe przepisy wchodzą w życie z dniem ich podpisania lub niedługo po tym. Wówczas tylko dobre szkolenia i wykładnia zachodzących zmian pozwoli na ich sprawne wprowadzenie.

Szkolenia zamówienia publiczne

Przedsiębiorcy, którzy chcą zacząć współpracę z jednostkami państwowymi lub pracują z nimi od niedawna, powinny wiedzieć, jak takie relacje mogą wyglądać. Jednostki samorządu terytorialnego, jak np. gminy występują na rynku także jako nabywcy towarów i usług. W związku z tym nawiązują z przedsiębiorcami współpracę na podstawie zamówienia publicznego. Nie jest to jednak typowa umowa kupna-sprzedaży.

Zasady oraz tryb postępowania określony został w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Również w niej znajduje się informacja, że poprzez zamówienie publiczne rozumie się umowy odpłatne zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Ich przedmiotem mogą być usługi, roboty budowlane lub dostawy. Nie dziwi więc, że gmina wynajmuje firmy, które zajmują się np. utrzymaniem czystości lub wywozem śmieci.

Samo ubieganie się o zamówienie potrafi sprawić trudności niektórym przedsiębiorcom. Dla pracowników instytucji państwowej, którzy pracowali w innych komórkach lub świeżo rozpoczęli pracę po studiach, zderzenie się z rzeczywistością może być bolesne. Dlatego wszyscy dla lepszej współpracy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni. Z racji centralizacji instytucji państwowych w stolicy, wiele zespołów doradczych działających na tym rynku ma pełną wiedzę o zachodzących zmianach. Wiele wartościowych informacji na ten temat, można znaleźć, szukając frazy zamówienia publiczne szkolenia Warszawa lub na https://www.jgt.pl/szkolenia-otwarte,zamowienia-publiczne.html.

Po co się szkolić?

Przede wszystkim każdy z nas oczekuje, że osoba, z którą rozmawiamy czy prowadzimy biznes, jest kompetentna. Oznacza to tyle, że chcemy mieć po drugiej stronie partnera. Dzięki odpowiednim szkoleniom podnosimy wiedzę swoją oraz swoich pracowników. To z kolei przekłada się na praktyczne jej wykorzystanie. Wiemy jak sprostać procedurom i wymaganiom zarówno ubiegającym się o zamówienie publiczne, jak i osobom je ogłaszające.

Zalety jakie niesie to dla konkretnego pracownika, są nieocenione. Pełniejsza wiedza pozwala na właściwe podejście, odpowiednie przygotowanie i skuteczne sfinalizowanie sprawy w możliwie krótkim czasie. Ten ostatni ważny jest zarówno dla jednostki organizującej zamówienie, jak i dla kandydatów. Wszystkim zależy, aby sprawnie przejść przez cały proces. Dla jednych ze względu na możliwość zarobku, a dla drugich ze względu na pomyślne rozwiązanie trapiącego problemu. Zasada win to win, wszyscy zwyciężają.

Sprawdź również dlaczego  warto się szkolić z zakresu ochrony środowiska - https://rachunkowosc.org/artykuly/szczegoly/14132

 

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *