Staż? Praktyki? To może pomóc!

praca-na-staz

Przed podjęciem stałej pracy warto upewnić się, że dana branża lub przedsiębiorstwo odpowiada naszym oczekiwaniom. Najlepszym sposobem by tego dokonać są różnego rodzaju praktyki i staże. Dlaczego warto z nich korzystać?

Przyjęło się, że praktyki skierowane są do studentów i absolwentów szkół średnich, staże zaś najczęściej oferowane są osobom bezrobotnym. Czy poza nazwami różnią się one czymś między sobą? Zasadniczo nie – niezależnie od tego, czy mowa o praktykach czy stażu, osoba na nie przyjęta powinna zdobyć szereg umiejętności. Ponieważ te mogą przydać się w przyszłej pracy, warto przyłożyć się do wykonywania powierzonych obowiązków. Kiedy skusić się na odbycie praktyk lub stażu?

Staż – doświadczenie procentuje

Staż jest jedną z najlepszych form wprowadzenia na rynek pracy ucznia, który zakończył swoją przygodę z edukacją. Najczęściej stażysta może liczyć na wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Ale staż to również pula ograniczeń – stażysta nie może liczyć np. na awans czy podwyżkę (gdy mowa o stażu zaoferowanym przez urząd pracy). Wszystko dlatego, że tego rodzaju praca ma przede wszystkim na celu sprawdzenie produktywności pracownika, jego umiejętności oraz zdolności interpersonalnych zarówno wobec personelu, jak i obsługiwanych klientów. Dzięki takiemu rozeznaniu pracodawca jest w stanie ocenić, czy stażysta prezentuje sobą wystarczająco wysoki poziom, by podpisać z nim umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. Jeżeli ma on wątpliwości, okres stażu może zostać przedłużony lub też – w najgorszym wypadku – stażysta zostaje zmuszony do rozpoczęcia poszukiwań innego miejsca pracy.

Praktyczne przyuczenie do zawodu

O praktykach mowa najczęściej wówczas, gdy pracodawca oferuje bezpłatne przyuczenie ucznia lub studenta do zawodu zgodnego z jego profilem kształcenia. W niektórych przypadkach praktykant może oczywiście otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną pracę, jednak kwestia ta leży wyłącznie w gestii pracodawcy, który zdecydował się na przyjęcie praktykanta do swojej firmy. Głównym celem przyświecającym praktykom jest wprowadzenie zainteresowanej osoby w tajniki zawodu. Uczy się ona zatem np. obsługiwać klientów czy poznaje programy na jakich pracują firmy w branży. Podobnie, jak w przypadku stażu, najlepsi mają najczęściej szansę na stałe zatrudnienie. Wówczas też najczęściej praktykant ma możliwość negocjowania warunków pracy i płacy.

Staż czy praktyki?

Te dwie formy przyuczenia różnią się od siebie niuansami, choć dla niektórych wybór może być trudny. Warto pamiętać, że np. studenci najczęściej mają okazję wziąć udział w praktykach, zaś dla osób bezrobotnych przygotowuje się oferty stażu. W każdym jednak przypadku rekrutacja przebiega według tego samego schematu, zainteresowana osoba powinna zaś przygotować dokumenty i zapoznać się z profilem firmy.

Praktyki odbyć można dzięki bliskiej współpracy zakładów pracy z agencjami oraz centrami zatrudnienia oraz tzw. biurami karier, które odpowiedzialne są za kontaktowanie studentów oraz uczniów poszukujących możliwości samodoskonalenia z pracodawcami. Aby zdobyć staż, konieczne będzie zarejestrowanie się w urzędzie pracy lub samodzielne znalezienie firmy, która zgodzi się na przyjęcie stażysty.

Po praktykach czy stażu

Zarówno praktyki, jak i staż mają ułatwić osobie poszukującej zatrudnienia w znalezieniu stałej posady. Osoby, które przez dłuższy czas nie mogą znaleźć pracy z uwagi na brak doświadczenia, także powinny pomyśleć o praktykach lub stażu. Warto przy tym pamiętać o tym, by po ich zakończeniu wziąć od pracodawcy potwierdzenie ich odbycia i dodatkowo poprosić o referencje. Takie dokumenty powinny ułatwić znalezienie stałej posady.

Jeśli zaczynasz swoją przygodę na rynku pracy, warto też zainteresować się po stażu pracą na zastępstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *