Staż? Praktyki? To może pomóc!

praca-na-staz

Przed podjęciem stałej pracy warto upewnić się, że dana branża lub przedsiębiorstwo odpowiada naszym oczekiwaniom. Najlepszym sposobem by tego dokonać są różnego rodzaju praktyki i staże. Dlaczego warto z nich korzystać?

Przyjęło się, że praktyki skierowane są do studentów i absolwentów szkół średnich, staże zaś najczęściej oferowane są osobom bezrobotnym. Czy poza nazwami różnią się one czymś między sobą? Zasadniczo nie – niezależnie od tego, czy mowa o praktykach czy stażu, osoba na nie przyjęta powinna zdobyć szereg umiejętności. Ponieważ te mogą przydać się w przyszłej pracy, warto przyłożyć się do wykonywania powierzonych obowiązków. Kiedy skusić się na odbycie praktyk lub stażu?

Staż – doświadczenie procentuje

Staż jest jedną z najlepszych form wprowadzenia na rynek pracy ucznia, który zakończył swoją przygodę z edukacją. Najczęściej stażysta może liczyć na wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Ale staż to również pula ograniczeń – stażysta nie może liczyć np. na awans czy podwyżkę (gdy mowa o stażu zaoferowanym przez urząd pracy). Wszystko dlatego, że tego rodzaju praca ma przede wszystkim na celu sprawdzenie produktywności pracownika, jego umiejętności oraz zdolności interpersonalnych zarówno wobec personelu, jak i obsługiwanych klientów. Dzięki takiemu rozeznaniu pracodawca jest w stanie ocenić, czy stażysta prezentuje sobą wystarczająco wysoki poziom, by podpisać z nim umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. Jeżeli ma on wątpliwości, okres stażu może zostać przedłużony lub też – w najgorszym wypadku – stażysta zostaje zmuszony do rozpoczęcia poszukiwań innego miejsca pracy.

Praktyczne przyuczenie do zawodu

O praktykach mowa najczęściej wówczas, gdy pracodawca oferuje bezpłatne przyuczenie ucznia lub studenta do zawodu zgodnego z jego profilem kształcenia. W niektórych przypadkach praktykant może oczywiście otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną pracę, jednak kwestia ta leży wyłącznie w gestii pracodawcy, który zdecydował się na przyjęcie praktykanta do swojej firmy. Głównym celem przyświecającym praktykom jest wprowadzenie zainteresowanej osoby w tajniki zawodu. Uczy się ona zatem np. obsługiwać klientów czy poznaje programy na jakich pracują firmy w branży. Podobnie, jak w przypadku stażu, najlepsi mają najczęściej szansę na stałe zatrudnienie. Wówczas też najczęściej praktykant ma możliwość negocjowania warunków pracy i płacy.

Staż czy praktyki?

Te dwie formy przyuczenia różnią się od siebie niuansami, choć dla niektórych wybór może być trudny. Warto pamiętać, że np. studenci najczęściej mają okazję wziąć udział w praktykach, zaś dla osób bezrobotnych przygotowuje się oferty stażu. W każdym jednak przypadku rekrutacja przebiega według tego samego schematu, zainteresowana osoba powinna zaś przygotować dokumenty i zapoznać się z profilem firmy.

Praktyki odbyć można dzięki bliskiej współpracy zakładów pracy z agencjami oraz centrami zatrudnienia oraz tzw. biurami karier, które odpowiedzialne są za kontaktowanie studentów oraz uczniów poszukujących możliwości samodoskonalenia z pracodawcami. Aby zdobyć staż, konieczne będzie zarejestrowanie się w urzędzie pracy lub samodzielne znalezienie firmy, która zgodzi się na przyjęcie stażysty.

Po praktykach czy stażu

Zarówno praktyki, jak i staż mają ułatwić osobie poszukującej zatrudnienia w znalezieniu stałej posady. Osoby, które przez dłuższy czas nie mogą znaleźć pracy z uwagi na brak doświadczenia, także powinny pomyśleć o praktykach lub stażu. Warto przy tym pamiętać o tym, by po ich zakończeniu wziąć od pracodawcy potwierdzenie ich odbycia i dodatkowo poprosić o referencje. Takie dokumenty powinny ułatwić znalezienie stałej posady.

Jeśli zaczynasz swoją przygodę na rynku pracy, warto też zainteresować się po stażu pracą na zastępstwo.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *