Sprzedaż udziałów w spółce – jak wygląda, na czym polega?

nick-morrison-FHnnjk1Yj7Y-unsplash

W Polsce za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością uznaje się posiadanie co najmniej jednego udziałowca. Akcjonariuszem jest osoba posiadająca udziały w spółce. Akcje są własnością akcjonariusza i mogą być przenoszone na inne osoby lub spółki. Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce może nastąpić jedynie poprzez przeniesienie ich na inną osobę lub spółkę. Oznacza to, że gdy sprzedajesz swoje akcje komuś innemu, staje się on nowym właścicielem tych akcji i nie masz już do nich żadnych praw.

  • Co Polskie prawo mówi o sprzedaży udziałów w spółce?
  • Informacje na temat sprzedaży udziałów spółki – gdzie je można znaleźć?

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. w Polsce

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce reguluje ustawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustawa przewiduje dwa rodzaje transakcji:

a) zbycie udziałów w kapitale spółki pomiędzy wspólnikami, lub

b) Sprzedaż udziałów w kapitale spółki na rzecz osoby trzeciej.

1. Sprzedaż akcji pomiędzy akcjonariuszami:

Akcjonariusz może przenieść całość lub część swoich akcji na jednego, lub więcej innych akcjonariuszy, pod warunkiem że przeniesienie nie jest zabronione przez prawo. Umowa przeniesienia udziałów musi zostać zawarta z każdym udziałowcem oraz, w stosownych przypadkach, z jego spadkobiercami i następcami prawnymi.

2. Sprzedaż Akcji Osobie Trzeciej:

Akcjonariusz może sprzedać całość lub część swoich akcji na rzecz:

Prawo przewiduje dwa rodzaje przeniesienia akcji:

1) W przypadku spółki akcyjnej przeniesienie następuje poprzez wydanie nabywcy nowych akcji i przeniesienie na niego starych akcji.

2) W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeniesienie następuje poprzez przeniesienie starych i nowych udziałów na nabywcę.

Gdzie znaleźć informacje na temat sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. SEC stworzyła stronę internetową, na której można znaleźć informacje na temat sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informacja o sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest dostępna w sprawozdaniu finansowym spółki. Sprawozdania finansowe są zazwyczaj publikowane kwartalnie, więc jeśli chcesz wiedzieć o sprzedaży akcji, powinieneś przejrzeć wszystkie raporty kwartalne.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego tematu, skontaktuj się ze swoim księgowym lub prawnikiem. Możesz również wejść na stronę: biurospolki.pl/sprzedaz-udzialow-w-spolce/.

- Stoiska wystawiennicze. Wybierz takie, które pozwoli dobrze zaprezentować Twoją ofertę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *