Sprzedaż udziałów w spółce – jak wygląda, na czym polega?

nick-morrison-FHnnjk1Yj7Y-unsplash

W Polsce za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością uznaje się posiadanie co najmniej jednego udziałowca. Akcjonariuszem jest osoba posiadająca udziały w spółce. Akcje są własnością akcjonariusza i mogą być przenoszone na inne osoby lub spółki. Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce może nastąpić jedynie poprzez przeniesienie ich na inną osobę lub spółkę. Oznacza to, że gdy sprzedajesz swoje akcje komuś innemu, staje się on nowym właścicielem tych akcji i nie masz już do nich żadnych praw.

  • Co Polskie prawo mówi o sprzedaży udziałów w spółce?
  • Informacje na temat sprzedaży udziałów spółki – gdzie je można znaleźć?

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. w Polsce

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce reguluje ustawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustawa przewiduje dwa rodzaje transakcji:

a) zbycie udziałów w kapitale spółki pomiędzy wspólnikami, lub

b) Sprzedaż udziałów w kapitale spółki na rzecz osoby trzeciej.

1. Sprzedaż akcji pomiędzy akcjonariuszami:

Akcjonariusz może przenieść całość lub część swoich akcji na jednego, lub więcej innych akcjonariuszy, pod warunkiem że przeniesienie nie jest zabronione przez prawo. Umowa przeniesienia udziałów musi zostać zawarta z każdym udziałowcem oraz, w stosownych przypadkach, z jego spadkobiercami i następcami prawnymi.

2. Sprzedaż Akcji Osobie Trzeciej:

Akcjonariusz może sprzedać całość lub część swoich akcji na rzecz:

Prawo przewiduje dwa rodzaje przeniesienia akcji:

1) W przypadku spółki akcyjnej przeniesienie następuje poprzez wydanie nabywcy nowych akcji i przeniesienie na niego starych akcji.

2) W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeniesienie następuje poprzez przeniesienie starych i nowych udziałów na nabywcę.

Gdzie znaleźć informacje na temat sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. SEC stworzyła stronę internetową, na której można znaleźć informacje na temat sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informacja o sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest dostępna w sprawozdaniu finansowym spółki. Sprawozdania finansowe są zazwyczaj publikowane kwartalnie, więc jeśli chcesz wiedzieć o sprzedaży akcji, powinieneś przejrzeć wszystkie raporty kwartalne.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego tematu, skontaktuj się ze swoim księgowym lub prawnikiem. Możesz również wejść na stronę: biurospolki.pl/sprzedaz-udzialow-w-spolce/.

- Stoiska wystawiennicze. Wybierz takie, które pozwoli dobrze zaprezentować Twoją ofertę

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *