Jak przebrnąć przez proces upadłości konsumenckiej?

????????????????????????????????????????????????????????????????

Nie określono przepisami prawa minimalnej kwoty zadłużenia, która stanowiłaby przesłankę do złożenia wniosku o postępowanie w sprawie orzeczenia upadłości konsumenckiej. Dowiedz się, jak to wygląda w praktyce i jak długo może trwać.

Upadłość konsumencka – kto może wnioskować?

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć każda pełnoletnia osoba, posiadająca zdolność do czynności prawnych, wobec której wdrożono postępowanie egzekucyjne. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą, dotyczy to również jednoosobowych działalności gospodarczych przed złożeniem wniosku w sądzie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zobowiązany jest zamknąć działalność, a tym samym wypisać ją z bazy CEIDG. Przed złożeniem wniosku warto skorzystać z pomocy prawnika (https://kancelariajk.opole.pl/), który dokładnie przedstawi program postępowania i jego skutki.

Proces upadłości konsumenckiej – przebieg

Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej warto zasięgnąć porady i wziąć pod uwagę opinię doświadczonego w tego typu sprawach prawnika. Konsultacja u uznanego, specjalizującego się w postępowaniach upadłościowych prawnika pozwoli wstępnie określić bieżącą sytuację, analizując aktualne możliwości oraz plany na przyszłość. Samo złożenie wniosku pod kierunkiem doświadczonych prawników https://kancelariajk.opole.pl/specjalizacje/upadlosci-konsumenckie/ znacznie zmniejsza poziom stresu oraz podnosi efekt profesjonalnego, bezbłędnego przygotowania. Kolejno następuje ogłoszenie upadłości przez sąd, natomiast syndyk odpowiada za umorzenie zadłużenia, zajęcie majątku zadłużonego, ujawnienie wierzytelności oraz sprzedaż majątku. Bardzo ważnym etapem jest ustalenie strategii i realizacja zamierzonych celów.

Jak przejść przez procedurę upadłości konsumenckiej?

Proces upadłości konsumenckiej, choć bardzo nieprzyjemny, często jest jedynym wyjściem z trudnej sytuacji finansowej. Przeznaczony jest dla osób fizycznych, którym pozwala spłacić zadłużenie, które stało się przedmiotem egzekucji komorniczej. Syndyk, po orzeczeniu przez sąd upadłości określa masę upadłościową, czyli stan majątku dłużnika. Ważne czy jest on na tyle wysoki, by pokryć koszty toczącego się postępowania oraz spłacić zadłużenie. Syndyk zajmuje wynagrodzenie dłużnika, ogłasza upadłość konsumencką, sprzedaje majątek dłużnika. Kolejnym krokiem jest ustalenie planu spłaty. Każdy z zakresów działań wymaga ustalenia przedziału czasowego na wykonanie czynności.

Upadłość konsumencka – co dalej po ogłoszeniu?

W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej podmiot traci zgromadzony majątek na poczet spłaty zadłużenia. Jeśli majątek wystarcza na pokrycie zobowiązań sądowych, to doskonale. Syndyk sprzedaje poszczególne elementy zgromadzonego majątku. Osoba, wobec której upadłość konsumencka została ogłoszona, nie ma zadłużenia, jednak musi poddać się działaniom, związanym z ustaleniem programu spłaty zadłużenia. Upadłość konsumencka jest sposobem na pozbycie się długów, ściąganych z kont przez komornika jednak nie oznacza, że zadłużenie zostanie umorzone na stałe. Wynagrodzenie dłużnika zajmuje syndyk, a postępowanie może trwać do 36 miesięcy. Doświadczona w sprawach z zakresu upadłości konsumenckiej kancelaria adwokacka to doskonały sposób na minimalizację stresu i błędów w przebiegu postępowania.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *