Prawo – orzeczenia NSA

woman-lying-on-green-grass-while-holding-pencil-1458318

Czy warto szukać informacji, dotyczących orzeczenia NSA, o tle zanieczyszczeń powietrza?

Naczelny Sąd Administracyjny, inaczej NSA, w dniu 26 września 2013 roku, wydał wyrok, dotyczący sposobu określenia wartości tła, zanieczyszczenia powietrza, powstał w sprawie określenia warunków środowiskowych, odpowiadających realizacji projektu, wyroku Sądu Administracyjnego, wskazał on kilka ważnych aspektów, takich jak: przyjęcie obliczeń niższych poziomów tła zanieczyszczenia powietrza, ze względu na brak unormowania dla dwutlenku siarki, wzięto pod uwagę tło wynoszące 10% odniesienia, które zostało prawidłowo uśrednione dla roku. Na stronie http://wszystkooemisjach.pl/70/nsa-tlo-zanieczyszczenia-powietrza, możemy również znaleźć link do strony internetowej, która umożliwia zapoznanie się z orzeczeniem NSA. Ponadto, wyrok z dnia 15 stycznia 2013 r. dotyczy lokalizacji inwestycji w pobliżu źródła, powodującego nadmierne zanieczyszczenie powietrza.

Co należy wiedzieć o orzeczeniu NSA w sprawie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego?

Uchylając zaskarżony wyrok i tym samym odsyłając sprawę do ponownego rozpoznania, na podstawie skargi kasacyjnej z października 2011 roku, w uzasadnieniu wyroku naczelnego organu administracyjnego, wskazał m.in. że w odwołaniu nie przeprowadzono rzetelnej analizy na miejscu planowanych projektów, związanych z zanieczyszczeniem komunikacji tranzytowej. Nie może to jednak być podstawa odmowy wydania decyzji, w sprawie warunków środowiskowych lub realizacji projektu, okoliczności, że inna instytucja powoduje przekroczenie standardów jakości środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *