Prawo do zasiłku po rozwiązaniu umowy przez pracodawcę?

work-for-the-dole-masthead

Zasiłek dla osób, które właśnie straciły pracę, jest niezwykle ważną kwestią podczas stawania na nogi oraz pomaga w komfortowym szukaniu nowego miejsca zatrudnienia. Aby jednak otrzymać zasiłek, należy spełnić kilka warunków. Nie bez znaczenia pozostanie tu sam sposób zakończenia pracy w ostatnim miejscu zatrudnienia. Przyjrzyjmy się więc podstawowym zasadom, jakie umożliwiają lub przekreślają szanse na otrzymanie zasiłku.

Co z zasiłkiem?

Jest kilka sytuacji, kiedy pracownik nie może liczyć na zasiłek. Jedną z takich sytuacji jest moment, w którym to sam pracownik złożył wypowiedzenie umowy, a po okresie wypowiedzenia ustał stosunek pracy. Prawa do zasiłku zostanie pozbawiony bezrobotny, który w czasie ostatnich sześciu miesięcy, podobnie jak w poprzednim przypadku rozwiązał stosunek pracy za porozumieniem stron. Wyjątkami od tych sytuacji będą sytuacje związane z upadłością, likwidacją miejsca pracy czy naruszeniem podstawowych obowiązków pracownika przez pracodawcę.

Istnieje również szereg sytuacji, w których bezrobotny od pierwszego dnia rejestracji w urzędzie ma prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych. Do takich sytuacji należą wygaśnięcie umowy, zakończenie czasu, na jaki umowa została zawarta, rozwiązanie na podstawie wypowiedzenia przez pracodawcę oraz w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracownika, jednak w przypadku naruszenia pracodawcy podstawowych obowiązków wobec pracownika. Na zasiłek może też liczyć osoba bezrobotna, która zakończyła pracę na podstawie rozwiązania umowy za porozumieniem stron, jednak w przypadku określonym w odpowiedniej ustawie.

Zasiłek- tak czy nie?

Zasiłek przysługujący osobom bezrobotnym pełni dużą rolę. Chodzi nie tylko o kwestię materialną, gdzie zasiłek ma chociaż częściowo spełniać rolę wynagrodzenia za pracę. Samo otrzymywanie zasiłku daje komfort psychiczny w poszukiwaniu pracy- dzięki niemu mamy określony czas, w którym możemy szukać pracy, która nie tylko zapewni nam wynagrodzenie, ale również da możliwość rozwoju czy pracy w zgodzie z własnym wykształceniem. Jak więc widać, zasiłek pełni kilka ról niż samą rolę materialną. Warto jednak pamiętać, że praca, jaką pełniliśmy oraz jej warunki nie zawsze zapewniają nam możliwość starania się o prawo do zasiłku.

Co na to przepisy?

Choć przepisy coraz częściej stają się przychylne pracownikom i bezrobotnym, to istnieje jeszcze pewna grupa warunków oraz sytuacji, w których zasiłek dla bezrobotnych będzie niedostępny. Jest to większość umów cywilnoprawnych, a także części etatów. Warto również pamiętać o minimalnym czasie, który należy przepracować, aby móc w ogóle starać się o zasiłek dla osób bezrobotnych. Podobnie jak w innych przypadkach, tak i w kwestii zasiłków wszelkie nieścisłości reguluje Kodeks Pracy, który wyróżnia sytuacje, w których przysługuje zasiłek, jak i te pozbawione prawa do pomocy osobom bezrobotnym. W razie wszelkich wątpliwości warto więc sprawdzić wszelkie szczegóły w Kodeksie Pracy, który obejmuje również kwestie związane z prawem do zasiłku dla osób bezrobotnych.

Źródło: www.pierog.pl

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *