Pracujesz jako architekt? Co z prawami autorskimi?

blueprint-964629_960_720

Mówiąc o skojarzeniach związanych z placem budowy pierwsze co nam się może nasunąć, to prawo budowlane oraz bezpieczeństwo w pracy, które jest nieodłączną częścią pracy każdego budowlańca. Mało kto pomyśli, że plac budowy może stać się również miejscem respektowania lub łamania prawa autorskiego. A ten aspekt związany jest z planem budowy, który jest dziełem architekta. Jakie prawa chronią własność intelektualną architekta i wytwór jego pracy, jakim jest projekt budowlany?

Gdzie regulacja praw autorskich?

Podstawą prawną, regulującą każdy proces postępowania, niezależnie od branży jest dziennik ustaw. Nie omija to także kwestii praw autorskich, związanych z wytworami pracy architektonicznej. Ochroną praw autorskich objęte są utwory architektoniczne, architektoniczno- budowlane i urbanistyczne. Ze względu na jego unikalność oraz przejaw twórczości autora każdy projekt będący autorstwem architekta projekty te objęte są prawem autorskim, a te prawa generują pewne konsekwencje.

Jakie konsekwencje prawa autorskiego?

W rozumieniu prawa autorskiego, każdy projekt chroniony przez prawo autorskie posiada pewne cechy i prawa, chroniące go przed ingerencją osób trzecich. Ogólnie mówiąc prawo budowlane, w skład którego wchodzą poszczególne ustawy mówi, że prawo do wszelkich zmian w projekcie budowlanym i jego wyglądzie ma tylko i wyłącznie jego twórca, czyli projektant.

Co to nadzór autorski?

agregaty malarskieMówiąc o ochronie projektu autorskiego przed nieplanowanymi zmianami, nie można pominąć kwestii, jaką jest nadzór budowlany. Nadzór autorski przysługuje jednej osobie, sprawującej pieczę nad realizacją praktyczną projektu budowlanego. Zazwyczaj taka funkcja przysługuje projektantowi, który nie tylko dba o prawidłową realizację własnego projektu budowlanego, ale również może nanosić wszelkie poprawki na każdym etapie prowadzenia budowy. Czasem zdarza się tak, że inwestor budowlany mianuje innego członka budowy do nadzoru autorskiego, jednak jeśli taka sytuacja ma miejsce, jest poprzedzona uzyskaniem zgody przez projektanta.

Prawo budowlane

Prawo autorskie jest stworzone do wszystkich prac, będących przejawem twórczości i oryginalności, niezależnie od branży. Z racji tego prawa autorskie często kojarzone są z dziedziną literatury czy malarstwa, jednak również respektowane jest w przypadku projektów budowlanych. Warto jednak pamiętać, że projekty budowlane są również objęte prawem budowlanym. Prawo budowlane obejmuje szereg czynności związanych z realizacją projektów budowlanych i wszelkich czynności towarzyszących.

To prawo budowlane reguluje wszelkie wątpliwości i kwestie sporne dotyczące budowy, także kwestii związanych z projektem budowlanym i wszelkich jego zmian. Warto jest znać podstawowe zagadnienia z tego zakresu, mogą one działać na korzyść osób pracujących w branży budowlanej, a przede wszystkim chronić projekt budowy przed nieplanowanymi zmianami. Projekt budowlany jest dokumentem, ale także dziełem autorskim, chronionym specjalnym prawem.

Źródło: www.gr8design.pl

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *