Pracownik na “śmieciówce”

W dzisiejszych czasach młodzież pracuje na śmieciówkach kilkanaście godzin na dobę i za głodowe stawki. Taka jest właśnie umowa cywilnoprawna. Najgorsza, jaka może być. Nie obowiązują żadne normy dotyczące np. wymiaru czasu pracy czy przepisy ograniczające rodzaj wykonywanych zajęć. A firmy coraz częściej sięgają po młodych pracowników nie tylko w wakacje, ale także w ciągu roku.

Zatrudniają ich na takich właśnie umowach. No tak, taki mamy chory kraj. Problem braku ochrony młodzieży pomiędzy 16. a 18. rokiem życia dostrzegają eksperci i inspektorzy pracy, którzy coraz częściej spotykają się z nieletnimi pracownikami wykonującymi na zleceniach prace. Dostrzegają i na tym się kończy. Przepisy trzeba jak najszybciej zmienić! I to nie tylko te. Ale zawieranie umów cywilnoprawnych stwarza duże zagrożenia. Wynikają one przede wszystkim z niezapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Bo pracodawcy mają to gdzieś. Do wypadków dochodzi często także ze względu na brak jakichkolwiek ograniczeń czasu pracy.

Umowa cywilnoprawna podpisana przez młodocianego powinna być potwierdzona przez jego opiekuna. Powinna. To on powinien zadbać, by jego dziecko nie pracowało w warunkach i porze niewskazanych dla osób niepełnoletnich. Niestety w miastach, wsiach o dużym wskaźniku bezrobocia rodzice nie zawsze zwracają na to uwagę. Prawie w ogóle. Co więcej, sami zachęcają dzieci, by podjęły w wakacje zatrudnienie. A już o jakąkolwiek umowę się nie martwią. Bo ważne, że pracują. Reszta jest nieważna.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *