Organizacja bezpieczeństwa pracy w przemyśle mięsnym

012517.ElectricCityButcher.008

W przemyśle mięsnym istnieje wiele poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia. Zagrożenia te obejmują narażenie na wysokie poziomy hałasu, niebezpieczne wyposażenie, śliskie podłogi, zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i niebezpieczne substancje chemiczne (w tym amoniak stosowany jako czynnik chłodniczy). Same zaburzenia mięśniowo-szkieletowe stanowią dużą część tych poważnych obrażeń i są nadal powszechne wśród pracowników zajmujących się pakowaniem mięsa.

Ponadto pracownicy zajmujący się pakowaniem mięsa mogą być narażeni na zagrożenia biologiczne związane z przenoszeniem żywych zwierząt lub narażeniem na ich krew, co może zwiększyć ryzyko wielu chorób.

Jak można zminimalizować ryzyko?

Wdrożenie skutecznego programu BHP obejmuje zobowiązanie pracodawcy do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy. Bardzo duże znaczenie ma tutaj widoczne zaangażowanie najwyższego kierownictwa, tak aby wszyscy pracownicy, od kierownictwa po osoby obsługujące zlewozmywaki w których przygotowywane jest mięso, w pełni zrozumieli zasady bezpiecznej pracy w tym przemyśle. Skuteczny program powinien mieć podejście zespołowe, z najwyższym kierownictwem jako liderem zespołu i powinien obejmować:

• Zaangażowanie menedżera przez osobistą troskę o bezpieczeństwo i higienę pracy poprzez priorytetowy udział w eliminowaniu wszelkich zagrożeń w miejscu pracy.
• Politykę, która zapewnia bezpieczeństwo i zdrowie na tym samym poziomie, co produkcja. Odpowiedzialne wdrożenie tej polityki wymaga, aby zarządzanie zintegrowało procesy produkcyjne oraz bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, aby upewnić się, że ochrona ta stanowi część codziennej działalności produkcyjnej w obrębie każdego obiektu.
• Zobowiązanie pracodawcy do przypisywania i przekazywania odpowiedzialności za różne aspekty programu ergonomicznego, tak aby wszyscy menedżerowie, organy nadzoru i pracownicy wiedzieli, czego się od nich oczekuje.
• Zobowiązanie do zapewnienia właściwym organom odpowiednich środków, aby można było zaspokoić powierzone obowiązki.
• Zobowiązanie pracodawcy do upewnienia się, że kżdy menedżer, przełożony i pracownik odpowiedzialny za program ergonomiczny w miejscu pracy ponosi odpowiedzialność za wykonywanie tych obowiązków.

Program pisemny

Skuteczna implementacja wymaga stworzenia pisemnego programu na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz ergonomii, która jest zatwierdzona i wspierana przez najwyższy szczebel zarządzania i przedstawia cele i plany pracodawcy. Ten pisemny program powinien być odpowiedni dla wielkości i złożoności operacji w miejscu pracy i powinien umożliwiać stosowanie tych wytycznych do konkretnej sytuacji każdego zakładu.

Program pisemny powinien być przekazany wszystkim pracownikom, ponieważ obejmuje zasadami całe miejsce pracy, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników lub liczby zmian w pracy. Powinien ustanowić jasne cele i wytyczne w osiągnięciu tych celów, które są przekazywane i zrozumiane przez wszystkich członków organizacji. Program pisemny powinien zawierać najwcześniejsze możliwe daty realizacji poszczególnych elementów programu.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *