Okresowe badania BHP – kiedy należy je wykonać?

20220212172951_download

Każdy pracownik podejmujący zatrudnienie zobowiązany jest do wykonania badań bhp. Należy wiedzieć, nie wystarczy przeprowadzić ich raz w życiu, ani nawet raz na danym stanowisku pracy. Badania bhp należy okresowo powtarzać. Warto wiedzieć co jaki czas należy powtarzać badania. Do kogo należy obowiązek ich przeprowadzenia – pracodawcy, czy pracownika? Czy grozi nam kara za brak aktualnych badań bhp?

Badania BHP – dla kogo i czego dotyczą?

Badania BHP to uproszczeniu szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Do jego przeprowadzenia obligują przepisy samego kodeksu pracy. Nakłada on na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia systematycznych szkoleń z zakresu bhp. Pracodawca zobligowany jest również do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegółowe procedury związane z przeprowadzaniem badania (szkolenia bhp) reguluje natomiast rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

W tym akcie unormowane zostały:

  • szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bhp
  • zakres szkolenia bhp
  • wymagania dotyczące treści i realizacji programu szkolenia
  • sposób dokumentowania szkolenia
  • przypadki, w których pracodawcy lub pracowni-
    cy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów
    szkolenia.

Jak widać z przytoczonych przepisów obowiązek przeprowadzenia szkolenia leży po stronie pracodawcy. To on również pamiętać musi o udokumentowaniu przebiegu szkolenia, a także systematycznych badaniach okresowych z zakresu BHP. Z reguły pierwsze szkolenie przeprowadzone zostaje w pierwszym dniu pracy, lub jeszcze przed rozpoczęciem pracy. O jego przebieg oraz realizację warto dopytać w dziale kadr, gdzie podpisujemy umowę. Pracownik bowiem zobowiązany jest wziąć udział w szkoleniu, a także znać przepisy i zasady bhp – których wiedza, po przeprowadzonym instruktażu, zostanie zweryfikowana w stosownym egzaminie.

Kto musi wykonać badania bhp?

Badaniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podlegają wszyscy zatrudnieni. Co ważne – nie ma tu znaczenia rodzaj wykonywanej pracy, ani umowa, na podstawie której jest świadczona. Oznacza to, że obowiązek wykonania badań bhp leży także na osobach zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie), a także praktykanci lub stażyści.

Kto przeprowadza badania bhp?

Badanie BHP składają się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Ten drugi przeprowadza pracodawca, lub wyznaczony przez niego pracownik. Dotyczy bezpośrednio realizowania pracy na danym stanowisku, wskazuje na możliwe zagrożenia, a także prezentuje metody bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Instruktaż ogólny przeprowadzić może pracownik firmy bhp, osoba która wykonuje u pracodawcy zadania z zakresu służby bhp, lub sam pracodawca jeśli posiada odpowiednie kompetencje i zaświadczenia. W praktyce firmy najczęściej korzystają z zewnętrznych podmiotów, które świadczą usługi szkoleń BHP. Praktycznie w każdym większym mieście odnajdziemy firmę realizującą takie usługi. Jeśli poszukujemy szkolenia BHP w Nowym Targu warto skorzystać z usług profesjonalnego zakładu szkoleń bhp. Zatrudnieni tam pracownicy przechodzą aktualne szkolenia dotyczące zmian w przepisach, a także mają kompleksową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzają także szkolenia bezpośrednio dla pracodawców.

Badania okresowe – jak często?

Szkolenia okresowe BHP przeprowadzone są z reguły co 5 lat. Pracownicy administracji mogą szkolić się co 6 lat. Pracownicy na stanowiskach robotniczych przechodzą okresowe badania BHP co 3 lata, a pracując na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych – co roku.

Artykuł przygotowany przy współpracy z EMEF- usługi BHP i BDO

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *