Niebezpieczne odpady – jak się nimi zająć we właściwy sposób?

demolition-167738_960_720Niebezpieczne materiały w odpadach budowlanych i rozbiórkowych muszą być odpowiednio zagospodarowane, aby uniknąć kar lub odpowiedzialności za środowisko. Właściwe zarządzanie obejmuje identyfikację, gromadzenie i usuwanie. Za identyfikację i gromadzenie danych przed zbyciem odpowiedzialny jest wykonawca lub wydział wykonujący prace, jednak odpowiedzialność za niewłaściwe wykonanie tego zadania ponosi zleceniodawca. Dlatego wszyscy kierownicy projektów powinni być dokładnie świadomi następujących wymagań.

Istota doinformowania

Wszyscy wykonawcy, którzy będą zajmować się materiałami niebezpiecznymi lub je gromadzić, muszą być w stanie udokumentować, że ich personel przeszedł odpowiednie szkolenie w zakresie identyfikacji, zarządzania i bezpiecznego obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi w tym jak wypełnić nimi kontenery na gruz w Warszawie.

Typowe rodzaje odpadów

Azbest

Aktualne badanie dotyczące azbestu w każdym budynku lub części budynku, które ma zostać poddane renowacji lub rozbiórce, przeprowadza się w celu zidentyfikowania zarówno kruchych, jak i nierozerwalnych materiałów zawierających azbest. Badanie należy przeprowadzić przed rozpoczęciem renowacji lub rozbiórki pod nadzorem licencjonowanego konsultanta. Osoby przeprowadzające badania dotyczące azbestu muszą być certyfikowane jako inspektorzy za pośrednictwem zatwierdzonej instytucji szkoleniowej.

Farba ołowiana

Należy przeprowadzić przegląd farby ołowiowej dla każdego budynku zbudowanego przed 1980 rokiem i dla każdej konstrukcji zewnętrznej (tj. Pomalowanych poręczy), na którą może mieć wpływ projekt budowlany, niezależnie od wieku. Materiały zidentyfikowane jako posiadające farbę ołowiową należy dodatkowo scharakteryzować, aby określić, czy podlegają one ograniczeniom dotyczącym usuwania odpadów niebezpiecznych.

Informacje o obecności ołowiu muszą zostać przekazane wykonawcy, a wykonawca musi przestrzegać odpowiednich wymagań szkoleniowych zgodnie z wymogami BHP.

Poza tym każdy budynek przed rozbiórką należy przeanalizować pod kątem obecności polichlorowanych bifenyli, jeśli na materiał będą miały wpływ działania renowacyjne lub rozbiórkowe. Szczeliwa zawierające stężenia tego rodzaju również należy traktować i usuwać jako odpady niebezpieczne.

Lampy i żarówki

Świetlówki i żarówki wyładowcze dużej intensywności również muszą być obsługiwane we właściwy sposób. Najlepiej chronić lampy przed pęknięciem, a pojemniki przed wilgocią.

Przełączniki rtęciowe – wyposażenie zawierające rtęć

Istnieje wiele rodzajów wyposażenia, które zawierają elementarną rtęć. Przed utylizacją któregokolwiek z tego typu sprzętu należy sprawdzić, czy nie zawiera on rtęci. Z urządzeniami zawierającymi rtęć należy obchodzić się ostrożnie, aby zapobiec rozlaniu. Z urządzeniami należy obchodzić się w stanie nienaruszonym, zaplombować je i zapakować, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Wszystkie używane urządzenia zawierające rtęć muszą być wyraźnie oznakowane, co ma zapobiec związanemu z nimi niebezpieczeństwu.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *