Jak budować kulturę przywództwa w organizacji?

20210625162404_download

Przywództwo jeszcze do niedawna było kojarzone z jednym lub kilkoma liderami w organizacji, którzy są faktycznymi decydentami. Wymagania współczesnego świata sprawiają, że odpowiedzialność za realizację strategii firmy powinna rozkładać się na jej wszystkie szczeble. Aby to uzyskać i sprawić, że każdy w organizacji będzie zmierzał w tym samym kierunku, potrzebujemy zbudować kulturę przywództwa. 

Czym jest kultura przywództwa?

W powszechnym rozumieniu cechami przywódczymi powinna charakteryzować się osoba na stanowisku zarządczym – menedżer, właściciel czy prezes. To podejście jest szczególnie widoczne w silnie zhierarchizowanych firmach, w których panuje nakazowy styl zarządzania. Modele, które skupiają decyzyjność w osobie szefa czy w ramach ściśle ograniczonego kręgu osób, odchodzą do przeszłości. Ich powstanie niegdyś miało swoje uzasadnienie – szczególnie w armii czy chociażby w dobie rewolucji przemysłowej, gdy różnica w poziomie edukacji zarządzających a pojedynczych pracowników była ogromna. Obecnie jednak kultura przywództwa dotyczy nie tylko osób z formalnym stanowiskiem – powinna cechować całą organizację. 

W Impact rozumiemy kulturę przywództwa jako zdolność ludzi do dostrzegania sytuacji, które wymagają Aktu Przywódczego, podejmowania decyzji (tzn. typu i stylu działania) oraz brania odpowiedzialności za rezultat. Bardzo pomocna w tym wypadku jest obecność środowiska rozwojowego, w którym pracownicy mogą się uczyć, podejmować ryzyko i brać sprawy w swoje ręce, zgodnie ze wcześniej przyjętą strategią biznesową. Jednocześnie nie uważamy, że recepta na przywództwo jest jedna. Możliwości jest tyle, ile organizacji, dlatego dla każdej firmy projektujemy zupełnie inny program wzmacniający kulturę przywództwa. Zobacz: https://www.impactinternational.com/polska/service/wzmacnianie-przywodztwa

Kiedy warto wdrażać lub wzmacniać kulturę przywództwa?

Silne przywództwo na każdym szczeblu firmy pozwala na szybszy rozwój, adaptację i osiąganie celów biznesowych. Istnieje wiele okoliczności, które sprawiają, że organizacje potrzebują wzmocnić kulturę przywództwa. Wśród nich o potrzebie zmian mówić się najczęściej gdy:

  • organizacja rozrasta się na tyle, że ścieżka decyzyjna staje się zbyt skomplikowana, przez co pracownicy niższych szczebli nie mogą efektywnie wykonywać swoich obowiązków. Zarządzanie przed jedną lub kilka osób staje się niemożliwe,
  • biznes zmienia się i dynamicznie rośnie, co wymaga, aby cała firma była skupiona na realizacji nowych celów,
  • dochodzi do transformacji kulturowej,
  • pojawia się potrzeba, aby liderzy umiejętnie zarządzali wzrostem w stale zmieniającym się środowisku,
  • w ramach decyzji biznesowych dochodzi do podziału organizacji na mniejsze jednostki, 
  • firma chce wypracować nowe wartości i wdrożyć je w całej organizacji. 

Jak budować kulturę przywództwa?

Gdy już wiemy, czym kultura przywództwa jest, możemy przystąpić do jej wdrażania w organizacji. Wymaga to przede wszystkim wnikliwej oceny potrzeb organizacji w tym zakresie i zgody zainteresowanych co do kierunku, w którym firma ma podążać. Organizacje będące w tej sytuacji często potrzebują wsparcia z zewnątrz. Zadaniem wiarygodnego partnera będzie zaprojektowanie takiego programu rozwojowego, który wpłynie na kulturę przywództwa w organizacji. Wybrani pracownicy, do których będzie skierowany program, będą pracować nad tym, aby:

  • działania były umiejscowione ich w szerszym kontekście – biznesowym, środowiskowym, społeczno-kulturowym oraz aby odnosiły się do wartości organizacji
  • byli zaangażowani i włączali się w działania firmy,
  • ich komunikacja umożliwiała przepływ informacji i wykorzystanie potencjału ludzkiego, 
  • zaistniały nowe struktury i rozwiązania dla sprawnego działania, tzn. kreatywnie opracowane procesy, praktyki, czy nowy podział ról. 

Programy budujące kulturę przywództwa Impact mają na celu wsparcie szeroko rozumianego rozwoju organizacji, szczególnie w obliczu zmiennego środowiska, ciągłych zmian i zwinnego modelu pracy. Nie tylko badamy potrzeby organizacji i przeprowadzamy adekwatne programy, ale także badamy efekty naszej współpracy, aby jasno kreślić obszary, które zostały wzmocnione, a które wymagają dodatkowej pracy. Nasze innowacyjne modele są oparte na przeświadczeniu, że w centrum wszystkich działań zawsze powinien być człowiek. 

 

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *