Korniki atakują Europę? Konsekwencje ekologiczne, ekonomiczne i społeczne.

PrzechwytywanieKorniki to zróżnicowana grupa owadów o globalnym zasięgu. Zdecydowana większość gatunków korników rozmnaża się tylko w martwych drzewach i częściach drzew i odgrywa cenną rolę w cyklicznych składnikach odżywczych oraz jako pokarm dla innych zwierząt. Jednak kilka gatunków pojawiających się w Europie – kolonizuje drzewa umierające, gdy ich populacje są niskie, a następnie masowo atakują dużą liczbę zdrowych drzew, gdy ich populacje są wysokie, problemem też okazują się korniki w domu.

Konsekwencje ekologiczne, ekonomiczne i społeczne

W ostatnich latach obserwuje się niepokojący wzrost wpływu ognisk kornika na lasy iglaste, na przykład w Austrii, Czechach, Niemczech i na Słowacji, a także w Polsce. Te ogniska mają głęboki i długotrwały wpływ na ekosystemy leśne, co można postrzegać jako od bardzo pozytywnych (sprzyjających różnorodności biologicznej) do wysoce negatywnych (ograniczanie składowania węgla lub zakłócanie dostaw drewna). Ogniska korników mają wpływ na regionalne gospodarki, rynki i zatrudnienie, a niektóre niedawne epidemie i próby zarządzania nimi doprowadziły nawet do konfliktów politycznych i niepokojów społecznych.

Zmiany klimatyczne nasilające ogniska kornika

Zsynchronizowane z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, niedawne ogniska kornika drukarza osiągnęły już ponadnarodową skalę. Ogniska prawdopodobnie będą dalej rosnąć w zakresie i dotkliwości w przyszłości z powodu zmiany klimatu.

Konieczne jest więc już teraz większe zainteresowanie się tematem i podjęcie badań mających na celu pomóc europejskim i krajowym decydentom w zrozumieniu złożonej roli, jaką korniki odgrywają w naszych lasach, i zapewnić podstawy naukowe dla solidnych polityk leśnych i opcji zarządzania w celu rozwiązania problemów kornika zarówno w lasach, jak i domach.

Takie podejście obejmuje między innymi indywidualne strategie zarządzania epidemiami kornika (przydatny byłby tu raport zawierający zestaw narzędzi, które mogą w tym pomóc, jasne określenie lokalnych celów zarządzania, w ścisłej współpracy ze społecznościami lokalnymi. Tak samo ważne jest nade wszystko pełne wzmocnienie koordynacji na szczeblu europejskim i stworzenie międzysektorowych planów zarządzania kryzysowego w celu zarządzania epidemiami na dużą skalę, aby było wiadomo już na szczeblu krajowym i bardziej lokalnym wiedzieć, jak radzić sobie z tym problemem. Istotne może się również okazać przyjęcie całościowego podejścia w skali krajobrazu, które obejmuje:

• monitorowanie,
• warunki sanitarne,
• brak interwencji.

Jeśli badanie obejmujące te wszystkie zagadnienia zostanie opublikowane, a jego główne wyniki zostaną omówione – będzie już można mówić o połowicznym sukcesie radzenia sobie z problemem, uwzględniając zarówno dobro korników, człowieka, jak i całego drzewostanu i ekosystemu, który ma w tym wszystkim znaczenie. Tylko w ten sposób możliwe jest zaradzenie przedostawaniu się korników do gospodarstw domowych znajdujących się w pobliżu i nawet dalej.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *