Kim jest ADO, ABI oraz ASI?

Folders on shelf

Zdarza się, że słyszymy jakieś skróty, których nie znamy znaczenia. Często bywa tak, że nie ma nam, kto wytłumaczyć, o co chodzi. Jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych lub jakichkolwiek innych, a my nie wiemy, o czym ktoś mówi lub o czym czytamy. Warto wiedzieć, choć trochę, co takiego kryje się pod takimi skrótami jak ADO, ABI, czy ASI.

Czym jest ADO?

ADO, czyli Administrator Danych Osobowych. Termin ten został pierwszy raz oficjalnie użyty w ustawie o ochronie danych z dnia 29. 08. 1997 roku. ADO jest organem, można go również nazwać jednostką organizacyjną, podmiotem lub osobą, która decyduje o tym, w jakim celu przetwarzane są dane osobowe.

Administrator Danych to podmiot publiczny, ale równie dobrze może być to podmiot prywatny. Co ciekawe najciężej ustalić i dotrzeć do tego, kto konkretnie zarządza i jest administratorem zbioru danych osobowych w podmiotach publicznych. W przypadku podmiotów prywatnych wiadomo od razu, że Administratorem Danych Osobowych jest ten konkretny podmiot i nikt inny. Administratorem Danych Osobowych nie jest pracownik podmiotu prywatnego.

Administrator Danych Osobowych musi chronić i odpowiednio zabezpieczyć dane osobowe przed ich nieupoważnionym udostępnieniem. Zobowiązany jest również do przetwarzania danych osobowych zgodnie wymogami ustawy, oraz do ochrony danych przed utratą, a także niepowołaną zmianą.

Czym jest ABI?

ABI to skrót od Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Zajmuje się on nadzorowaniem przestrzegania wszelkich zasad ochrony. Jest zazwyczaj wyznaczany przez Administratora Danych, jeżeli ten nie potrafi sobie poradzić z obowiązkami, które nakłada na niego ustawa o ochronie danych osobowych. Na Administratorze Bezpieczeństwa Informacji spoczywa odpowiedzialność za całkowity proces, w którym przetwarzane są dane osobowe. Oprócz kontroli, Administrator Bezpieczeństwa Informacji musi posiadać uprawnienia, które pozwolą mu na prawidłowe funkcjonowanie i działanie według ustawy. Należy pamiętać, że nie jest on tylko zastępcą Administratorach Danych Osobowych. (zobacz także informacje o przejęciu funkcji ABI)

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy między innymi, nadzorowanie nad działem IT i kontrolowanie, w jaki sposób są realizowane jego obowiązki związane z bezpieczeństwem danych w systemach. ABI jest również za pilnowanie poprawności i bieżące aktualizowanie dokumentacji. Dokonuje również kontroli i ewidencji wszelkich wydawanych upoważnień. ABI może również prowadzić, co pewien okres czasu audyty, których zadaniem jest sprawdzenie stanu bezpieczeństwa. Następnie sporządza odpowiednie raporty, w których wyszczególnia wyłapywane problemy. Dodatkowym zdaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest również przygotowywanie odpowiedzi na kontrole na przykład z GIODO, oraz przygotowywanie szkoleń wstępnych i okresowych.

Czym jest ASI?

ASI to tak zwany admin. Jest to jednak nazwa używana potocznie, a prawidłowa nazwa to Administrator Systemu Informatycznego. Jest to osoba, która zarządza całym systemem informatycznym. Na ASI spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie i sprawowanie całego systemu.

Administrator Systemu Informatycznego nadzoruje nad pracami serwerów. Zajmuje się również instalacją oprogramowani, ich konfiguracją na komputerach. Dodaje nowe konta użytkowników, usuwa je, oraz zajmuje się edycją danych w systemie. Szczególnie często ASI dba o porządek, jeżeli zajmuje się forami internetowymi. Warto wiedzieć, że bardzo pożądanymi Administratorami Systemu Informatycznego są osoby, które posiadają wiedzę na przykład na temat programowania. ASI powinien być osobą uzdolnioną i wykształconą, aby jak najlepiej sprawdzać się w wykonywaniu swoich obowiązków.

Jeżeli ktoś nie zdawał sobie sprawy, kim lub czym jest ADO, ABI i ASI, to teraz nie powinien mieć już wątpliwości. Są to osoby, jednostki kontrolujące. Ich zadaniem jest właśnie kontrola. Każdy z administratorów pilnuje kogoś lub czegoś, po to, aby wszystkie zadania były wykonywane prawidłowo.

Dowiedz się również o ochronie danych osobowych:
http://www.itauditor.pl/audyt-ochrony-danych-osobowych 

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *