Kilka zawodów w których musisz dochować tajemnicy zawodowej

14605_b1_rgb

Niektóre profesje wiążą się z koniecznością zachowania tajemnicy zawodowej. Jest to spowodowane tym, że w ramach wykonywanej pracy uzyskuje się informacje, do których normalnie nie miałoby się dostępu. Za niedotrzymanie zobowiązania i ujawnienie tajemnicy grożą konsekwencje karne.

Nie ma w przepisach prawa wyraźnie określonej definicji tajemnicy zawodowej. W każdym zawodzie treść takiej informacji objętej tajemnicą będzie oczywiście inna. Przyjmuje się jednak, że ujawnienie pozyskanych na podstawie wykonywanego zawodu poufnych informacji może narazić osobę je powierzającą na szkody. Może to być na przykład zniesławienie, a może być też szkoda finansowa. Dlatego też osoba poznająca tajemnicę innego człowieka w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, zobowiązana jest do jej dotrzymania. Mówi o tym Kodeks pracy, jak i, bardziej szczegółowo, oddzielne akty prawne, odpowiednie dla danej profesji. Jakie są zatem przykładowe zawody objęte tą tajemnicą?

Detektyw

Milczenie w sprawach dotyczących spraw swojego klienta musi zachować detektyw. Na pewno nie może on mówić osobom trzecim o celu wizyty usługobiorcy. Niejednokrotnie przyczyną korzystania z pomocy detektywa są poważne problemy, których ujawnienie mogłoby mieć bardzo negatywny wpływ na rozwiązanie sprawy. Jeśli na przykład detektyw tropi dłużnika, który jest winny klientowi dużą kwotę finansową, musi zachowywać się bardzo dyskretnie.

Lekarz

Każdy lekarz musi zachować dla siebie informacje na temat stanu zdrowia pacjenta. Nie może nikomu opowiadać o tym, co się danej osobie przytrafiło. Niektóre przypadki utraty zdrowia mogą być bardzo wstydliwe albo też pacjent może lękać się o nich opowiadać z powodu groźby. Jednak zwierzenie się z nich lekarzowi jest nieraz konieczne, aby uzyskać fachową pomoc medyczną. Właśnie dlatego lekarz nie ma prawa udzielać informacji na temat stanu zdrowia i tego, co jest jego przyczyną, osobom trzecim. Pacjent musi czuć się w gabinecie bezpiecznie. Musi wiedzieć, że nic mu tam nie grozi.

Tłumacz przysięgły

Profesją, która wymaga zachowania tajemnicy jest również tłumacz przysięgły. Jest to osoba, która ma kontakt z licznymi dokumentami procesowymi czy sądowymi. Wiele z tych akt nie jest jawnych, a więc zdawanie relacji osobom trzecim z ich treści jest karane. Tłumacz, zdradzając tajemnicę zawodową, mógłby zaszkodzić nawet interesom instytucji państwowych, gdyż często jest odpowiedzialny za dokumenty do nich należące. Nie może dawać w nie wglądu osobom niepowołanym.

Dziennikarz

Na podstawie wykonywanego zawodu, dziennikarz pozyskuje często ważne informacje. Nie wszystkie jednak nadają się do publicznej wiadomości. Podczas swoich rozmów czy też poszukiwania danych na własną rękę, może czasami natrafić na sekrety, których ujawnienie mogłoby komuś poważnie zaszkodzić. Zdarza się na przykład, że jakiś rozmówca poda cenną informację, ale jest ona szkodliwa dla innej osoby. Wówczas etyka dziennikarska powinna nakazać przedstawicielowi tej profesji zachowanie milczenia. Dziennikarz często na podstawie własnej moralności i doświadczenia musi zadecydować czy dana wiadomość nie spowoduje istotnej szkody.

Pomoc w opracowaniu artykułu udzieliło nam biuro tłumaczeń z Warszawy - http://tlumacz-in.pl/

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *