Kierowca zawodowy a przejście na wcześniejszą emeryturę

140530_roadtowealth_retirement

Praca kierowcy zawodowego nie jest usłana różami. Wręcz przeciwnie – ma wiele minusów, które niekorzystnie po wielu latach działania na tym stanowisko odbijają się negatywnie na stanie fizycznym, a czasem i psychicznym kierowcy. Zatem możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę powinna wydawać się logiczna i zrozumiała. Spójrzmy zatem co na ten temat mówi Prawo Polskie.

Emerytura pomostowa – dla kogo?

To prawda, iż są kierowcy zawodowy, którzy mają prawo do skorzystania z możliwości przejścia na emeryturę wcześniejszą – pomostową – jednak polskie prawo podkreśla wyraźnie, iż z tego prawa mogą skorzystać wyłącznie ci pracownicy, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych przewozili towary niebezpieczne. W przypadku nie wykonywania pracy o takim charakterze konieczne jest, by co najmniej jeden dzień przepracował taki osobnik na stanowisku wymienionym w wykazie ustawy o emeryturze pomostowej.

Dlaczego takie wytyczne?

Niestety w nowym wykazie emerytur pomostowych praca kierowców samochodów ciężarowych nie została wymieniona jako jedna z tych predysponujących do wcześniejszej emerytury. Aby zapoznać się bliżej z tym tematem warto zajrzeć do rozporządzenie z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Znajdziemy tam załącznik nr 2 do ustawy pomostowej, a w nim owszem kierowców zawodowych, ale tylko tych, którzy tak jak nadmieniliśmy wcześniej – przewozili towary niebezpieczne, które wymagały oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej.

Umowa europejska dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych spisana w Genewie 30 września 1957 r. jasno i wyraźnie wymienia towary, które można w tym kontekście uznać za niebezpieczne właśnie.

Przykładowo są to:

• substancje żrące
• materiały promieniotwórcze
• substancje zakaźne
• substancje trujące
• materiały samozapalne
• materiały utleniające
• gazy
• materiały i przedmioty wybuchowe

Na koniec nadmienimy o wszystkich warunkach, jakie muszą być spędzone, aby osoba urodzona po dniu 13 grudnia 1948 miała możliwość przejścia na emeryturę pomostową.

Musi zostać przede wszystkim spełniony warunek co do określonego wieku, uprawniającego do wcześniejszej emerytury. U kobiet jest to 55 lat, natomiast u mężczyzn 60. Kolejnym warunkiem jest posiadanie na swoim zawodowym koncie minimum 15 lat pracy, która miała miejsce w szczególnych warunkach bądź była to praca o szczególnym charakterze. Kolejna kwestia to konieczność udowodnienia okresu składkowego i nieskładkowego. U kobiet musi to być 20 lat, natomiast panowie winni mieć okres ten rzędu lat 25. Nie można też zapomnieć o tym, iż osoba ubiegająca się o wcześniejszą emeryturę winna przed 1 stycznia 1999 r. wykonywać prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione zgodnie z stanowiskami pracy uściślonymi w nowym wykazie. Konieczne jest też oczywiście rozwiązanie stosunku pracy. To wszystko określa możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla zawodowego kierowcy.

Poradnik opracowano wspólnie z firmą z branży motoryzacyjnej http://www.carson.auto.pl/

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *