Jaki jest związek pomiędzy poczuciem satysfakcji a motywacją do pracy?


Tick placed in awesome checkbox on customer service satisfaction survey form

Na zadowolenie z pracy i sytuacji zawodowej składa się wiele czynników materialnych i pozamaterialnych, dlatego należy rozpatrywać je w kategorii psychosocjologicznej. Zadowolenie i satysfakcja z warunków pracy mają istotny wpływ na postawę pracownika wobec pracodawcy, zawodu i wykonywanych w pracy zadań.

Na całym świecie i od wielu lat nie jest tajemnicą fakt, że za sukcesami firm stoją ludzie, którzy wykonują swoja pracę z pasją i zadowoleniem. Dzięki swojemu zaangażowaniu odnoszą mniejsze sukcesy, które składają się na większe osiągnięcia całego przedsiębiorstwa.

Na poczucie spełnienia wpływa wiele różnych czynników: od atmosfery w pracy, przez rodzaj wykonywanych zadań, stabilne i bezpieczne stanowisko, jasny sposób określenia przez pracodawcę procedur i metod postępowania, po wysokie wynagrodzenie oraz możliwości rozwoju. A to i tak nie wszystko. Wielu czynników nie sposób wymienić, gdyż każdy pracownik postrzega sytuację w swojej pracy w sposób indywidualny.

Pojawiają się więc pytania: Co tak naprawdę decyduje o tym, że z dwóch osób o podobnych kwalifikacjach i doświadczeniu jedna osiąga sukces na danym stanowisku, a inna nie? Jak postępować i co robić, by czerpać satysfakcję ze swojej pracy?

W pierwszej kolejności można wymienić kilka uniwersalnych czynników, mających wpływ na zadowolenie z pracy.

  • Zainteresowanie oraz zaciekawienie wykonywanymi w pracy zadaniami,
  • Osiągnięcia w postaci pozytywnego zakończenia prac i wykonania zleconych zadań.
  • Zaufanie ze strony przełożonych, jak i możliwość wypowiadania własnych sądów oraz prawo do podejmowania decyzji.
  • Uczucie uznania ze strony kolegów, współpracowników, przełożonych oraz samej organizacji,
  • Możliwość awansu, zwłaszcza pionowego, oraz uzyskanie większych uprawnień i możliwości.

Zaspokajanie potrzeb a wydajność w pracy

Od wielu lat psychologowie pracują nad wyjaśnieniem zależności między zaspokojeniem potrzeb pracowników a ich efektywnością w pracy. Mówi się, że „Polak głodny to Polak zły” i choć niektórzy uśmiechają się, gdy to słyszą, okazuje się, że w przysłowiu tym kryje się wiele prawdy. Człowiek, którego potrzeby nie zostają zaspokojone, odczuwa przygnębienie, smutek, frustrację, a nawet złość, a to źle wpływa na jego efektywność. Natomiast uczucia pozytywne, do których należy również uczucie satysfakcji, potrafią obudzić w człowieku ukryte, drzemiące w nim siły. Motywują one do działania, w naturalny sposób zwiększają naszą chęć do dalszej pracy i to dwukrotnie. Czego rezultatem są kolejne sukcesy. Dlatego też realizacja potrzeb pracownika jest tak ważna, jeśli chodzi o postawę wobec firmy i wykonywanych w niej zadań.

Dziś większość badań środowiska pracy dotyczy właśnie problematyki zaspokajania potrzeb pracowników i wywoływania u nich poczucia zadowolenia z sytuacji zawodowej. Analizami tego problemu zajmują się psychologowie i socjologowie, jak i praktycy biznesowi, którzy w swojej codziennej pracy mają możliwość zaobserwowania zależności pomiędzy satysfakcją pracowników a wynikami ich pracy.

Czy zadowolenie z sytuacji w pracy zawsze przekłada się na wyniki?

Nikt nie ma wątpliwości, że zadowolenie pracowników jest wszędzie mile widziane i zasługuje na uznanie. Tylko czy faktycznie wpływanie na zadowolenie pracowników zawsze bezpośrednio przyczynia się do wydajności ich pracy, by wyraźnie podnieść wynik końcowy? Może okazać się, że niekoniecznie, gdyż właściwie nie ma na to reguły. Pewne jest natomiast, że nikomu nie zaszkodzi.

Nie można się przecież nie zgodzić z faktem, że dobrostan pracownika sprzyja jego zdrowiu psychicznemu i fizycznemu, czego nie można z kolei powiedzieć o pracy w stresujących warunkach, gdzie wciąż dochodzi do konfliktów, a ludzie doświadczają niesprawiedliwego traktowania w pracy. Atmosfera i relacje pomiędzy pracującymi w jednej firmie osobami maja ogromny wpływ na nastawienie ludzi do pracy oraz na ich decyzje. Jeśli są zadowoleni z sytuacji w pracy, identyfikują się z firmą, a pracodawca może liczyć na ich lojalność – są terminowi, punktualni, nie myślą też o zmianie pracy. Nie mamy jednak gwarancji, że dobrostan pracowników spowoduje wzrost wydajności pracy. Nie brakuje firm, w których panuje rodzinna atmosfera, ale wzrostu wydajności nie widać. Można tu nawet zauważyć znaną wszystkim regułę, że do luksusu człowiek szybko się przyzwyczaja.

Na czym więc polega związek między dobrostanem a wynikami?

Wielu badaczy zauważa, że związek pomiędzy zadowoleniem pracownika z sytuacji w pracy, a wzrostem wydajności istnieje, tylko w odwrotnej zależności przyczynowo – skutkowej, niż większości z nas może się wydawać. Według nich to wydajność w pracy jest przyczyną, której skutkiem jest zadowolenie.

Jak to wyjaśnić? Najlepiej będzie przy pomocy nagród. Pracownik, który się stara i jest wydajny, otrzyma za swój trud i poświęcenie nagrodę, mającą zwykle formę rekompensaty finansowej. Satysfakcję wywoła u niego zarówno dodatkowa gotówka, jak i fakt, że jego starania i wysiłek zostały docenione. Szczególne mobilizujące są nagrody wewnętrzne, a więc ściśle związane z wykonywanymi przez pracownika zadaniami. Dzięki nim pracownik nie zwalnia tempa, a uczucie satysfakcji dodatkowo motywuje go do dobrej pracy.

Jeśli natomiast wysiłek i wydajność pracownika nie są doceniane przez pracodawcę i nie jest on nagradzany za dobrą pracę, jego motywacja słabnie. Nie stara się już tak bardzo, gdyż wie, że nie przyniesie mu to żadnych korzyści. Jeśli dołożymy do tego inne czynniki, jak na przykład nierówne traktowanie, kiedy inni są nagradzani, a on nie, jego niechęć do pracy dodatkowo wzrośnie. Może to przekładać się nawet na spóźnienia i absencje, jak i poczucie wypalenia i poszukiwanie możliwości zmiany pracy.

Bez satysfakcji daleko nie zajedziemy

Uczucie satysfakcji jest bardzo ważne w życiu każdego człowieka, szczególnie w aspekcie zawodowym. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów polskich uniwersytetów. Aż 80% ankietowanych odpowiedziało, że największym atutem ich przyszłej pracy będzie właśnie satysfakcja z niej. Wysokość zarobków postawili na drugim miejscu, a dobrą atmosferę – dopiero na trzecim. Jednoznacznie wynika z tego, że spełnianie się w życiu zawodowym staje się dla pracowników nadrzędną wartością. Pracodawcy zauważają zatem coraz większą potrzebę badania satysfakcji swoich podwładnych, napotykając jednak często na trudności: braku czasu i odpowiednich zasobów do realizacji takich badań. Dla nich właśnie powstają specjalistyczne narzędzia, ułatwiające firmom przeprowadzenie pracowników przez proces badania ich satysfakcji z pracy, stwarzają jednocześnie możliwość otrzymywania szybkiej i pełnej informacji zwrotnej. Przykładem takiego narzędzia jest HRup! (www.hrup.com.pl) – platforma, która z poziomu serwisu internetowego, pozwala na przeprowadzenie odpowiednich badań. Dzięki gotowej bazie tysięcy pytań i setek ankiet,  w prosty sposób pracodawca może zbadać m.in. poziom zadowolenia swoich pracowników, bez odrywania ich od swoich biurek. Wszystko po to, aby pracownicy mogli wykonywa

 swoją pracę z zaangażowaniem i pasją, co przyniesie najlepsze rezultaty.

Nic bez przyczyny

Satysfakcja i zadowolenie pracownika to efekty, które wymagają wysiłku po stronie pracodawcy. To do kierownictwa bowiem należy stawianie przed pracownikami zadań i wyzwań, na miarę ich możliwości. Zarówno realizacja zlecanych zadań,  jak stwarzanie okazji do wykazania się kreatywnością i odpowiedzialnością, mogą pozytywnie wpłynąć na nastawienie pracownika do pracy. Równie ważny jest zrozumiały i sprawiedliwy, system uznaniowy. Odpowiednio wprowadzony i przestrzegany sprawi, że pracownicy zyskają pewność, że ich wysiłek jest dostrzegany i doceniany. Przełożeni powinni też zadbać o pozytywne więzi pracowników z firmą. Nie jest to zadanie łatwe, ale znacząco poprawia atmosferę w organizacji i efekty pracy.

Nagrodzony pracownik, będzie chętniej angażował się w kolejne zadania i łatwiej podejmował nowych wyzwań. Zadowolenie przełożonych z jego pracy, będzie dla niego motywacją do dalszego wysiłku, przekładając się również na efekty, od których zależy przecież sukces całej  firmy.

Logotypy_UE_HRup_FB

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *