Jak zachęcić kluczowych pracowników do pozostania w firmie?

recruitment-agencies-clients

Bez zbędnego wstępu (gdyż pytanie samo w sobie jest wystarczająco wymowne) przyjrzymy się w niniejszym artykule specjalnym sposobom, których każdy pracodawca może użyć, by przekonać swoich kluczowych pracowników do tego, by chcieli zostać w firmie jak najdłużej. Pamiętajmy, że za każdym razem gdy nasi dobrzy pracownicy odchodzą nie tylko osłabiamy swoją firmę, ale też umacniamy pozycję konkurencji – gdyż najczęściej to właśnie po odejściu z naszej firmy będę wspierać szereg pracowników konkurencyjnej firmy.

Co zatem zrobić?

Jednym z najprostszych, a równocześnie najczęściej zapominanym sposobów jest zwyczajne budowanie zaangażowania najlepszych pracowników w różnorakim stylu. Najlepiej starać się o to, by mieli cały czas cel. Cel pracy musi być ambitny i rozwojowy. Tylko dzięki takim celom obudzimy w pracownikach chęć do pracy, do realizacji powierzonych zadań w jak najlepszy sposób. Inną bardzo ważną rzeczą jest indywidualne podejście do każdego z pracowników. Jeśli o tym zapomnimy nasz pracownik poczuje się jedynie jako nijaki element całości, swoisty maszynowy trybik, a nie człowiek z krwi i kości, odrębna, ważna dla firmy jednostka. Wiąże się to też z jasnym wyznaczeniem każdemu pracownikowi z osobna wymagań i właśnie wyżej wspominanych celów. I jeszcze – co do celów, każdy kierownik musi pamiętać w tym wszystkim nie tylko o nich, ale właśnie też o samych ludziach.

Pracownicy to czują

Kolejna bardzo ważna rzecz to przekazywanie swojemu pracownikowi rzetelnej opinii, oceny jego postawy i działań zaistniałych w ramach powierzonych mu zadań. Taka informacja zwrotna ma ogromne znaczenie dla pomyślności współpracy. Wyniki, rezultaty, cyfry to nie wszystko. Oczywistą rzeczą wydaje się też samo budowanie pozytywnej relacji szefa z pracownikiem. Przejawia się to między innymi poprzez zwracanie się do siebie z szacunkiem, dotrzymywanie obietnic, podnoszenie wiarygodności własnych działań poprzez profesjonalizm zachowania.

Wspieranie pracownika

Równie ważne jest także samo wspieranie pracownika w trakcie realizowanych przez niego działań. Kolejną grupą ważnych sposobów zatrzymania dobrego pracownika w swojej firmie są te bezpośrednio podsycające zaangażowanie pracownika w samą pracę i życie firmy. Można to robić w bardzo prosty sposób np. pytając pracownika o jego zdanie na dany temat, jakie ma pomysły, jakie rozwiązania sugeruje. Przekłada się to bezpośrednio właśnie na stopień zaangażowania pracownika, jak i samą satysfakcję jaką odczuwa w ramach wykonywanej przez siebie pracy.

Ważne jest również, by szef powstrzymywał się od ewentualnego przypisywania swojemu pracownikowi złych intencji. Jednak z drugiej strony kierownik czy też pracodawca zawsze powinien swojemu pracownikowi potrafić przedstawić swoją perspektywę, swój punkt widzenia – dzięki temu właśnie buduje się zdrową, opartą na pozytywnych emocjach i szacunku relację. Trzeba umieć przedstawić dlaczego podejmuje się takie a nie inne decyzje. Pracownik bardzo docenia takie podejście. I oczywiście każdy ale to każdy przełoży nie może zapominać o potrzebach tudzież odczuciach swojego pracownika.

Gratyfikacje

Standardowym sposobem wzmacniania motywacji u swoich pracowników jest oczywiście gratyfikacja różnego rodzaju, zarówno finansowa jak i pozafinansowa.

Tą nie związaną z finansami na pewno będzie jakaś nagroda, dyplom pochwała słowna. Dzisiaj bardzo mile widziane przez pracowników są wszelkie kursy podnoszące kwalifikacje czy też szkolenia. Pracownicy z chęcią przyjmują także odznaki eksperckie i wszelkiego rodzaju możliwości rozwoju.

Motywować można naprawdę w przeróżny sposób, nie ma lepszych ani gorszych – mogą być jedynie takie nieodpowiednio dopasowane do pracownika. Stąd właśnie musimy rozmawiać, poznawać swoich pracowników, rozumieć ich potrzeby i odpowiadać na nie – to najlepszy sposób na to, by zatrzymać tych najlepszych jak najdłużej w swojej firmie, a tych słabszych – wspierać i motywować do rozwoju, tak by również mieli szansę na to, by pokazać na co ich stać i dać z siebie jak najwięcej. Powodzenia!

Artykuł opracowano wspólnie z serwisem pracy worku.pl

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *