Jak przedstawia się stan dróg w Polsce?

Zdjęcie do artykułu nr 5

Polskie drogi są stereotypowym sformułowaniem, co oznacza w większości przypadków słabo rozwiniętą sieć dróg. Odznaczają się one często niewłaściwym oznakowaniem, wiele z nich jest wyboistych i zaniedbanych. Wiele osób chciałoby wiedzieć, czy stereotyp polskich dróg opiera się na oficjalnych raportach, czy też to tylko obiegowa opinia.

Liczba i stan techniczny polskich dróg

Na początek warto poznać określone statystyki. Obecnie sieć dróg ekspresowych w naszym kraju obejmuje 1 553,2 km autostrad i 1 495,7 km dróg ekspresowych, czyli łącznie 3 48,9,9 km. Znajduje się tu 914 km odcinków dróg ekspresowych oraz autostrady i 14 obwodnic. Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych w ciągu ostatnich trzynastu lat poprawia się. W ramach corocznych badań warunków nawierzchni gromadzone są dane dotyczące licznych parametrów technicznych i eksploatacyjnych, które na stan dróg wpływają. Dane uzyskane w pokazują, że w dwóch trzecich długości dróg krajowych nie wymaga żadnych działań naprawczych, podczas gdy pozostałe wymaga przeprowadzenia określonych zabiegów.

Kontrola stanu technicznego

Cała sieć dróg krajowych jest kontrolowana przynajmniej raz dziennie przez służby drogowe. A co za tym idzie, stan całej sieci jest na bieżąco monitorowany. Ponadto, co roku cała sieć drogowa podlega kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cała sieć jest diagnozowana w zakresie utrzymania, jak również potrzeby zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Potrzeby te są w większości uwzględnione w odpowiednich zarządzeniach. Czasami próbuje się wytłumaczyć stan dróg w Polsce faktem, że kraj znajduje się w strefie klimatycznej, gdzie stosunkowo często w sezonie zimowym występują naprzemiennie ujemne i dodatnie temperatury, które będą miały wpływ na ich większe szkody spowodowane zamarzaniem wody leżącej na jezdni.

Jak mają być budowane drogi w Polsce?

Nowe drogi w Polsce mają być budowane głównie w technologii betonowej, a nie asfaltowej. Obejmuje ona dywersyfikację, tak aby przemysł asfaltowy i cementowy mogły się równomiernie rozwijać. Drogi betonowe są mniej podatne na uszkodzenia, są bardziej trwałe. Jeśli zaś dojdzie do uszkodzenia, trudniej jest je usunąć pod względem technicznym i wykonawczym. Na drogach asfaltowych częściej występują wady, a ich trwałość jest mniejsza niż w przypadku dróg betonowych, jednak uszkodzenia są łatwiejsze i tańsze.

Polska na tle innych krajów europejskich

Wypadamy w dalszym ciągu słabo w porównaniu z innymi krajami europejskimi, a nie tylko zachodnimi. Tym razem chodzi o bezpieczeństwo drogowe. Warto znać przyczyny tego stanu rzeczy. Można wskazać wiele powodów takiego stanu rzeczy, od mentalności, poprzez stan dróg, po wiek i poziom bezpieczeństwa poruszających się samochodów. Ze względów ekonomicznych prowadzimy głównie stare pojazdy o dużym przebiegu. Polskie drogi wyglądają jednak coraz lepiej. Chodzi tutaj przede wszystkim o jakość dróg oraz stan nawierzchni. Trasy są coraz szybsze, remontuje się ważne odcinki, często nawet lokalne trasy wyglądają naprawdę dobrze.

Więcej informacji

Taśmy, pasty-kleje do spoin, masa bitumiczna – to wszystko znajdziesz na stronie CZD.com.pl – dowiedz się więcej.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *