Jak grać na kontraktach?

pexels-alesia-kozik-6781008

Kontrakty terminowe zaliczane są do grupy instrumentów pochodnych. Różnią się od klasycznych akcji oraz innych instrumentów finansowych głównie tym, że ich podstawowym celem jest transfer kapitału, a nie transfer ryzyka. Czym zatem są kontrakty terminowe? Kiedy mogą być wykorzystywane? Sprawdź nasz poradnik!

Czym są kontrakty terminowe?

Kontrakt terminowy to umowa sprzedaży. Kupujący zobowiązuje się do nabycia, a sprzedający do zbycia ściśle określonego instrumentu w danym czasie po z góry określonej cenie. 

Początki kontraktów terminowych były ściśle związane z handlem płodami rolnymi, np. pszenicą i surowcami. Transformacja koniunktury, która nastąpiła w ostatnich dziesięcioleciach, nadpodaż towarów, a nawet nieurodzaj przyczyniały się natomiast do bardzo częstych i nagłych zmian cen. Nadrzędny cel kontraktów terminowych to właśnie zmniejszenie lub zupełne wyeliminowanie takiego ryzyka, kosztem odejścia od potencjalnych zysków, które  wynikałyby z opłacalnej zmiany ceny.

Do kontraktów terminowych zalicza się futures, forward  oraz tzw. FRA 

Kontrakty terminowe futures

Futures to transakcja pochodna, która jest zawierana na rynku giełdowym. Sprzedający (kupujący) ma obowiązek sprzedać (kupić) określoną ilość instrumentu bazowego za ustaloną wcześniej cenę w konkretnym terminie.

Cena zgodnie z którą obie strony transakcji w przyszłości dokonają transakcji jest nazywana ceną terminową czyli z angielskiego future price. Natomiast dzień, w którym inwestorzy muszą przeprowadzić daną transakcję to data rozliczenia lub data dostawy.

Forma kontraktu futures jest niemal identyczna jak kontraktu forward. Jedyna rozbieżność pomiędzy nimi polega na tym, że kontrakty futures stanowią produkt standaryzowany zawierany np. na giełdzie lub w izbie rozliczeniowej przez pośrednika. Natomiast kontrakt forward to produkt “szyty na miarę”, zawierany bezpośrednio przez kontrahentów na rynku OTC.

Aby z sukcesem handlować kontraktami, warto wybrać platformę brokerską oferującą dostęp do futures na indeksy, metale, energię, produkty rolnicze, stopy i FX z giełd na całym świecie. Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź jak grać na kontraktach. Wszelkie kwestie związane z inwestowaniem w futures wyjaśnia strona informacyjna Saxo Bank Polska. 

Pomimo tego, że kontrahent zawsze może się nie wywiązać ze swojej części umowy, ryzyko kredytowe kontraktu futures jest stosunkowo niewielkie. Z czego to wynika? Otóż strony transakcji podtrzymują tzw. depozyty zabezpieczające. W sytuacji kiedy różnica pomiędzy wartością zabezpieczenia, a aktualną kwotą kontraktu spada poniżej ustalonego wcześniej minimum, wtedy inwestor ma obowiązek złożyć dodatkowe zabezpieczenia. Jeśli tego nie zrobi, jego pozycja zostanie natychmiast zamknięta.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *