Ile możemy zyskać na lokacie bankowej?

Czy wiesz, że na dwóch lokatach, które mają takie same początkowe oprocentowanie nominalne i trwają dokładnie tyle samo, możesz zarobić bardzo różne kwoty pieniędzy? Tak jest w istocie, bo o opłacalności lokat decyduje nie tylko ich początkowa stopa procentowa, ale też rodzaj oprocentowania i to, co w trakcie trwania lokaty dzieje się z odsetkami. Jak konkretnie te dwa parametry wpływają na wysokość odsetek?

Nawet jeśli początkowe oprocentowanie nominalne jest na tym samym poziomie, to z chwilą zakończenia lokaty o oprocentowaniu stałym uzyskasz inną kwotę odsetek niż od lokaty o oprocentowaniu zmiennym. W tym pierwszym przypadku wysokość swojego zarobku jesteś w stanie nie tylko oszacować, ale i dość dokładnie wyliczyć. W drugim – to, ile zyskasz, będzie zależało głównie od stóp procentowych NBP i sytuacji na rynku międzybankowym.

Zmiany stóp procentowych NBP mogą zmniejszać lub zwiększać oprocentowanie lokaty. Gdy spadną – bank najprawdopodobniej obniży odsetki od lokat zmiennych, gdy wzrosną – podniesie je, choć już nie tak chętnie (i szybko) jak dokona ewentualnej obniżki.

Częstotliwość kapitalizacji odsetek

O wysokości twoich zarobków będzie też decydować częstotliwość kapitalizacji odsetek. Jeśli zdecydujesz się na przykład na lokatę roczną, a odsetki będą kapitalizowane co miesiąc lub kwartalnie, to z taką częstotliwością będzie zwiększał się również twój kapitał, czyli ta część lokaty, która podlega oprocentowaniu. W ten sposób możesz zarabiać również na odsetkach, co sumarycznie na pewno wpłynie korzystnie na opłacalność lokaty.

Oprocentowanie lokat

Pamiętaj też, że oprocentowanie lokat w ofertach banków zawsze podawane jest w skali rocznej. Innymi słowy, jeśli wysokość oprocentowania wynosi 5 punktów procentowych, to na depozycie zarobisz 5%, ale jedynie pod warunkiem, że będzie to depozyt roczny. W przypadku depozytów krótszych lub dłuższych oprocentowanie należy przeliczyć proporcjonalnie do okresu trwania lokaty przyjmując, że w ciągu każdego miesiąca zarobisz 1/12 zakładanej kwoty czyli 1/12 nominalnych 5%, i to pod warunkiem, że nie zerwiesz lokaty przed terminem. Warto także pamiętać o tym, że od zysków z lokat pobierany jest podatek w wysokości 19%.

Konsekwencje zerwania lokaty

Zanim zdecydujesz się na wybór konkretnej lokaty sprawdź konsekwencje jej wcześniejszego zerwania. Jeśli grozi ono utratą całości odsetek – rozważ możliwość zdeponowania oszczędności na lokacie krótkoterminowej lub rachunku oszczędnościowym.

Przed wyborem oferty, porównaj aktualne oprocentowanie lokat na oszczednoscionline.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *