Wyzwania polskiej gospodarki wodnej – co w pierwszej kolejności?

water-5016951_960_720Podstawową rolą każdej firmy wodno-sanitarnej jest dostarczanie wody ludności i odgrywanie istotnej roli w gospodarce wodnej. Ciągły rozwój obszarów miejskich doprowadził do zwiększonego zapotrzebowania i wykorzystania zasobów wodnych, dlatego też większa ilość energii jest wykorzystywana do wydobywania i dystrybucji tego ważnego zasobu wśród ludności.

Gospodarka wodna w Polsce – problemy i wyzwania

Ograniczone zasoby energii i zaopatrzenie w wodę oraz brak świadomości ekologicznej i dbałości o środowisko w regionie stanowiły wyzwanie dla firm zajmujących się wodą i urządzeniami sanitarnymi, gdzie głównym zadaniem jest zwiększenie dostępu do usług, przy jednoczesnym dążeniu do maksymalizacji zasobów energii i zasobów wodnych i zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.

Sektor wody i infrastruktury sanitarnej w Polsce wymaga ciągłej modernizacji infrastruktury, a także dostosowań w swojej działalności w celu promowania efektywnego wykorzystania wody i energii w systemach wody pitnej. Zasoby gospodarcze w regionie są jednak ograniczone, co uniemożliwia opracowanie kompleksowego, zintegrowanego planu rozwiązania problemu.

Zastosowane w zintegrowanym planie środki efektywności energetycznej mogą odroczyć, a w niektórych przypadkach wyeliminować potrzebę inwestycji w dodatkową infrastrukturę. Stworzenie kompleksowego planu poprawy efektywności energetycznej publicznych usług wodnych z wykorzystaniem rozwiązań takich jak pompy liniowe jest godną uwagi inwestycją, ponieważ może przynieść zwrot w postaci oszczędności kosztów operacyjnych poprzez:

  • zwiększenie poziomu usług

  • zapewnienie finansowej stabilności firmie wodno-sanitarnej.

Szczegółowe cele obejmują dostarczenie ogólnej metodologii dla krajów takich jak Polska, opracowanie planu działania w celu zwiększenia efektywności energetycznej, który pomoże przedsiębiorstwom samooceny swoich obiektów, identyfikacji i oceny ulepszeń przy użyciu dostępnych technologii i praktyk, realizacji projektów i monitorowania wydajności energetycznej

Wykonanie tego w systemie wodno-sanitarnym wymaga opracowania sekwencji etapów w celu określenia: miejsca i ilości energii zużytej w systemie, stopnia wydajności, środków i konkretnych projektów niezbędnych do zmniejszenia zużycie i koszt, korzyść kosztowa lub opłacalność takich działań, plan realizacji, metody oceny i wyniki.

Całość strategii można podzielić na dwa główne działania: audyt efektywności energetycznej oraz wdrożenie i monitorowanie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

Aby stało się to możliwe, konieczne są do podjęcia i omówienia różnorodne tematy, takie jak określanie możliwości poprawy i oszczędności na podstawie rzeczywistej oceny wydajności. Ocena zidentyfikowanych możliwości ulepszenia w celu zdefiniowania projektów i oczekiwanych oszczędności. Opracowanie planu działania, który obejmuje określenie celów, harmonogramów, decydentów i zasobów do wykorzystania, czy też realizacja planu działania, który obejmuje nadzór nad zdefiniowanymi pracami, wdrażanie i procedury operacyjne, wdrażanie konserwacji i dostarczanie informacji zwrotnych podczas ulepszeń wdrażania.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *