Czym jest mobbing w pracy? – przykłady

Stress im Job

W szczególnych warunkach stresowych podczas wykonywania obowiązków związanych z naszą pracą niestety bardzo często dochodzi do mobbingu. Takie zachowania są niezmiernie negatywne i mogą powodować zwiększenie poziomu stresu towarzyszącego nam przy pracy. Na szczęście, jest niedopuszczalne i karalne, dlatego warto o takich sytuacjach wiedzieć jak najwięcej, aby się skutecznie przed nimi bronić.

Czym jest mobbing?

Mobbing jest słowem zapożyczonym z języka angielskiego i utworzonym od wyrazu mob, który dokładnie tłumaczy się jako „tłum”, „natłok”, „banda”. Z definicji oznacza on prześladowanie zarówno podwładnego, jak i współpracownika w miejscu pracy. Warto zaznaczyć, że termin ten łatwo pomylić z łamaniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu, które związane są z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, warunkami zatrudnienia i awansowania oraz dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Przykłady mobbingu w miejscu pracy

Jednymi z ogólnych przejawów tego typu zachowań jest między innymi poniżanie, ośmieszanie, zaniżanie samooceny, bądź wyeliminowanie lub odizolowanie danego pracownika od jego współpracowników. Istnieją dwa rodzaje mobbingu. Jeden z nich polega na tym, że zarówno osoba mobbująca jak i mobbowana znajdują się na tym samym poziomie wykonywania obowiązków w pracy, drugi – jedna z tych osób znajduje się wyżej w hierarchii pracowniczej.

Taktyki mobbingu

Możemy je podzielić w zależności od rodzaju danego zachowania podwładnego lub współpracownika. W przypadku, gdy mobbujący chce upokorzyć mobbowanego, do zachowań takich należeć będzie nieuzasadniona krytyka, zniesławienie lub wyśmiewanie. Również niestosowne żarty czy obraźliwe gesty należą do tego typu zachowań. Podobnie zresztą jak sarkazm czy publiczne krytykowanie wyglądu. Inną taktyką jest taktyka związana z zastraszaniem. Tutaj możemy spotkać się z przejawami zachowań takich, jak: zakazanie korzystania z prawa do przerwy pod groźbą utraty pracy, grożenie ustne, używanie wulgaryzmów, bezwzględnie stosowanie przemocy fizycznej, przymusowe zostawanie po godzinach w pracy czy zastraszanie zwolnieniem z pracy. To jednak nie są jedyne taktyki, stosowane przez mobbujące osoby. Do nich także należą te, które są związane z pomniejszaniem kompetencji podwładnego lub współpracownika, jego izolacją, poniżaniem lub utrudnianiem i uniemożliwianiem wykonywania obowiązków w miejscu pracy. Mobbing jest zachowaniem, które może być zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie. Pierwsze z nich jest oczywiście skierowane w sposób bezpośredni do osoby mobbowanej, drugie natomiast naraża mobbowanego na skutki zamierzonych nieetycznych działań mobbującego.

Jaka jest odpowiedzialność pracodawcy w przypadku mobbowanej osoby?

Jeżeli u ofiary mobbingu doszło do rozstroju zdrowia, bądź rozwiązała ona stosunek pracy z tego powodu, pracodawca musi ponieść odpowiedzialność za wynikłą sytuację. Skutecznie dochodzenie roszczeń w wymienionych przypadkach jest możliwe tylko i wyłącznie na drodze sądowej. Warto przygotować pewne dowody, kiedy zdecydujemy się udać z tą sprawą do sądu. Dowodami takimi mogą być różnego typu dokumenty, nagrania rozmów, korespondencja bądź zeznania świadków, na przykład współpracowników, potwierdzające oskarżenia. Pracownik, który poniósł szkodę na własnym zdrowiu w wyniku mobbingu może dochodzić odszkodowania od pracodawcy w związku z tą sytuacją. Przy tym koniecznie trzeba wykazać, że właśnie to mobbing w pracy był przyczyną pogorszenia stanu zdrowia. W tym celu warto jest sporządzić odpowiednią dokumentację medyczną, która potwierdzi rozstrój zdrowia psychicznego, fizycznego oraz sposób, w jaki ofiara mobbingu została poddana leczeniu.

Jestem ofiarą mobbingu – co robić?

Przede wszystkim, warto najpierw taką sytuację zgłosić do własnego pracodawcy, na barkach którego ciąży odpowiedzialność za wynikłą sytuację. Jeżeli to nie poskutkuje i nasze skargi nie odniosą rezultatu, warto zbierać dokumentację na temat własnego zdrowia oraz dowody, aby później udać się z nimi do sądu.

Informacje prawne uzyskaliśmy dzięki Kancelarii Radców Prawnych Brodniccy.pl
Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *