Czy pracodawca musi prowadzić kontrolę czasu pracy i listę obecności?

time

Kontrolowanie czasu pracy pracowników jest prawem pracodawcy wynikającym z Kodeksu Pracy. Nikt jednak nie zmusza do podjęcia konkretnych działań wtej sprawie. W pewnych sytuacjach, jest to niepotrzebne. W innych natomiast prawo może stać się niezbędnym obowiązkiem.

Małe firmy

Kontrola czasu pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach jest często elementem umownym. O ile pracownik nie dopuszcza się rażących nieprawidłowości, pracodawcy często przymykają oko na niewielkie spóźnienia czy dłuższe przerwy. Wszystko zależy od zaufania do danego pracownika. Jeśli wiadomo, że swoją pracę wykonuje dobrze i terminowo, nie ma większej potrzeby wprowadzania rozwiązań kontroli pracy. Podobna sytuacja dotyczy również zakładów, które prowadzą zadaniowy charakter wykonywania pracy. Wtedy nie ma żadnego przymusu ani potrzeby przebywania na terenie biura przez ustaloną liczbę godzin. Liczy się wykonane zadanie.

O ile jest ono oddane w terminie, pracodawca będzie zadowolony i raczej nie powinien szczegółowo kontrolować czasu pracy. Warto także wspomnieć o wysoko wykwalifikowanych specjalistach. Ta grupa osób w ogóle nie lubi być kontrolowana, a najefektywniej działają wtedy, kiedy da się im wolną rękę. Dlatego, nawet w przypadku większych zakładów, warto odpuścić kontrolowanie czasu specjalistów. Zwłaszcza, jeśli są oni niezbędni i niezastąpieni.

Duże zakłady pracy

W przypadku pracodawców, którzy zatrudniają większą liczbę osób, których, chcąc nie chcąc, nie zna się, warto wprowadzić jakąś kontrolę czasu pracy, głównie dla bezpieczeństwa i wygody samego pracodawcy. Pierwszym argumentem przemawiającym za takimi procedurami jest łatwość w koordynowaniu zadaniami dla poszczególnych grup pracowników oraz indywidualnych osób.

Bez jakiegokolwiek mechanizmu kontroli ciężko jest powiedzieć, kto stawił się w pracy, a kto nie. Może dochodzić do prób oszustw i wyłudzeń – zarówno po stronie pracodawcy, jak i zatrudnionego. Mając listę obecności, gdzie każdy musi się własnoręcznie podpisać, nie ma o tym mowy. To także jedyne zabezpieczenie przed ewentualnymi niesnaskami w przyszłości, ułatwia liczenie godzin nadliczbowych oraz jest dowodem, że dany pracownik faktycznie poświęcił konkretną ilość czasu na wykonanie pracy. Jest to szczególnie przydatne w zakładach pracy, gdzie zatrudnia się wielu, niskowykwalifikowanych pracowników, takich jak chociażby hale produkcyjne. Rotacje pracowników są dość znaczne.

Prowadzenie „pamięciowej” rejestracji jest nie tylko niemożliwe, ale także niebezpieczne. W razie jakiejkolwiek kontroli, pracodawca nie posiada żadnych dowodów faktycznie przepracowanego czasu przez zatrudnionych. Bardzo łatwo o karę, kiedy kilku nierzetelnych pracowników zacznie kłamać, a my nie posiadamy żadnych dokumentów, mówiących, że było inaczej.

Wtedy, kiedy niezbędne

Badania przeprowadzane od wielu lat jasno pokazują, że pracownicy są efektywniejsi i mają lepsze samopoczucie, kiedy są rzadko kontrolowani. Dotyczy to niestety tylko osób, które chcą wykonywać dane zadania i czują się związane ze swoją firmą, tak jak wspomniani wyżej specjaliści.

Często jednak zdarza się zatrudnienie kogoś, kto do pracy przyszedł „tylko na chwilę” i odejdzie, kiedy tylko nadarzy się ku temu okazja. Prowadzenie listy obecności ułatwi rozliczenie takiego pracownika bądź ewentualne zwolnienie, jeśli okaże się nierzetelny i niesumienny. Oczywiście, kontrola czasu pracy pracownika jest przydatna nie tylko wtedy, by bronić się przed oszustwami z jego strony. Jest to również nieoceniona pomoc w unikaniu błędów samego zatrudniającego.

A wiadomo, te się zdarzają. Mając taką listę obecności, pokrzywdzony pracownik może dobiegać swoich roszczeń o wiele łatwiej, a ewentualne poprawki powinny być formalnością. Jak widać, w pewnych przypadkach, wprowadzenie list obecności do zakładu pracy staje się koniecznością. Bardzo mało jest pracodawców, którzy posiadają luksus pełnego zaufania do zatrudnionego. Być może kiedyś się to zmieni, teraz jednak trzeba posiadać dokumenty na prawie wszystko.

Źródło:

- timaco.pl – kontrola czasu pracy

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *