Commissioning: czy znasz to pojęcie?

build-3965373_960_720Commissioning to kompleksowy, systematyczny proces zapewniania jakości, mający na celu zapewnienie, że systemy budowlane są projektowane, instalowane, testowane oraz mogą być obsługiwane i konserwowane w celu interaktywnego działania zgodnie z założeniami projektowymi i potrzebami operacyjnymi właściciela.

Można też Commissioning uznać jako systematyczny proces zapewniania przez weryfikację i dokumentację od fazy projektowania do co najmniej jednego roku po budowie, że wszystkie systemy obiektów działają interaktywnie zgodnie z dokumentacją projektową i intencją i zgodnie z potrzebami operacyjnymi właściciela, w tym przygotowaniem personelu operacyjnego.

W przypadku nowej budowy proces idealnie zaczyna się od początku projektu (tj. na początku procesu projektowania) i trwa przez:

  • budowę,
  • rozruch,
  • inspekcję,
  • testy,
  • równoważenie,
  • odbiór,
  • szkolenie.
  • uzgodniony okres gwarancji (tj. obłożenie i operacje).

Commissioning obejmuje zatem wszystkie niezbędne planowanie, dostawę, weryfikację i zarządzanie ryzykiem związanym z krytycznymi funkcjami wykonywanymi w obiektach lub przez nie. Commissioning osiąga również wyższą efektywność energetyczną, poprawę zdrowia środowiskowego i bezpieczeństwa użytkowników oraz poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach – upewniając się, że elementy budynku działają poprawnie i że plany są realizowane z największą wydajnością.

Zasadniczo potwierdza to, że systemy są wydajne i opłacalne, a instalacja jest odpowiednio udokumentowana zgodnie z wymaganiami zapisanymi w dokumentach umowy projektowej oraz że operatorzy są odpowiednio przeszkoleni.

Jako proces oparty na zapewnieniu jakości, uruchomienie ma na celu dostarczenie prewencyjnych i predykcyjnych planów konserwacji, dostosowanych instrukcji obsługi i procedur szkoleniowych, których użytkownicy powinni przestrzegać. Dlatego podstawową funkcją procesu commissioningu jest zapewnienie, że różne systemy, takie jak systemy HVAC i inne powiązane systemy sterowania, systemy ciepłej wody użytkowej, systemy sterowania oświetleniem, systemy energii odnawialnej (PV, wiatr, energia słoneczna itp.) oraz inne stosowanie systemów budowlanych spełniają wymagania właściciela dotyczące działania oraz działa i działa zgodnie z przeznaczeniem i przy optymalnej wydajności.

Chociaż oddawanie do użytku budynków jest ważnym aspektem nowych projektów budowlanych jako sposób na zapewnienie, że wszystkie zainstalowane systemy działają zgodnie z przeznaczeniem, okazuje się, że większość budynków nigdy nie spotkała się z procesem commissioningu lub zapewnienia jakości i dlatego nie jest zaskakujące, że osiągają wydajności znacznie poniżej swoich możliwości.

Zatem commisioning to też po prostu oddanie do użytku istniejących budynków. Obserwuje się coraz większe znaczenie związanych z nim usług, które zaczynają być rozumiane jako opłacalna strategia poprawy wydajności energetycznej. Reasumując, mamy do czynienia z niezależnym, systematycznym procesem zaprojektowanym dla jak największej wydajności budynku.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *