Bezpieczny magazyn – czyli jak to osiągnąć?

warehouse-3816197_960_720Tam, gdzie niespaletyzowany materiał, który w inny sposób jest zabezpieczony, jest obsługiwany przez dźwig lub wózek widłowy, powinien być umieszczony na listwach lub innych urządzeniach ułatwiających użycie zawiesi lub wideł. Należy zastosować odpowiednie środki w celu ochrony pracowników przed obrażeniami spowodowanymi:

• ostrymi narożnikami,
• występami,
• krawędziami.

Narożniki składowanego materiału powinny być wyraźnie oznaczone. Należy zapewnić bezpieczny dostęp za pomocą drabin, platform lub chodników dla pracowników, którzy będą musieli wspinać się lub usuwać towary ze stosów, półek i osprzętu. Czasami może być konieczne wzniesienie rusztowania. Pasy bezpieczeństwa powinny być używane w przypadku wysokich regałów i niewygodnych kształtów.

Regały

Aby zapewnić, że personel nie dozna obrażeń, a sprzęt nie zostanie uszkodzony, podczas korzystania z regałów należy przestrzegać następujących zasad:

- maksymalne limity wskazane na regale nie mogą być przekraczane
ciężar ładunku należy ustalić przed złożeniem towaru na regał
- zamki łączników belek na regałach regulowanych muszą być bezpiecznie zamocowane na każdym końcu belki -
- palety i skrzynie muszą być w dobrym stanie i mieć odpowiednie rozmiary, aby umożliwić bezpieczne i stabilne przechowywanie w regale
- ładunki niestabilne muszą być zabezpieczone taśmą plastikową owijanie lub w razie potrzeby inną metodę
-regały wysokiego składowania nie mogą być modyfikowane ani usuwane – chyba że zostanie to zrobione po konsultacji z odpowiednio wykwalifikowanym pracownikiem.

Formalne comiesięczne kontrole regałów powinny być przeprowadzane przez wyznaczonego pracownika i powinny obejmować usunięcie wyposażenia zatoki, aby umożliwić bardziej dogłębną kontrolę. Coroczne lub półroczne kontrole regałów powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego technicznie pracownika.

Eksploatacja wózków widłowych

Wózki widłowe muszą być obsługiwane przez wykwalifikowanych i upoważnionych pracowników. Wózki widłowe muszą być wyposażone w klaksony, światła i ostrzeżenia o cofaniu. Wózki widłowe muszą być w bezpiecznym stanie roboczym. Należy je serwisować zgodnie z zaleceniami producenta. Codzienne kontrole wizualne i cotygodniowe kontrole formalne muszą być przeprowadzane przez kompetentnego pracownika. Operatorzy muszą zgłaszać wszelkie uszkodzenia, gdy wystąpią lub gdy zostaną zauważone. Podniesione ciężary palet nie mogą przekraczać maksymalnego ciężaru, do którego podniesienia wózek widłowy jest przystosowany. Inni pracownicy muszą stać w bezpiecznej odległości (minimum 2 metry bez ładunku lub odległość na wysokość ładunku z ładunkiem) od wózka widłowego.

Ponieważ w obszarze roboczym stosu istnieje duże ryzyko potknięcia, niezbędne jest utrzymanie porządku i systematyczne metody pracy. Osoby pracujące na stosach muszą znajdować się z dala od suwnic pomostowych. Należy dokonać odpowiednich ustaleń w zakresie sygnalizacji i umieścić obserwatora. Wszystkie przechowywane materiały należy poddać oględzinom w celu określenia, czy są one podatne na uszkodzenia, nagrzewanie, niszczenie, pęcznienie, kurczenie się, korozję lub atak owadów lub gryzoni.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *