Bezpieczeństwo – najważniejszy aspekt branży zabawkowej. Dowiedz się więcej!

promo_1473_en

Najważniejszą sprawą dla każdego producenta zabawek powinno być to, że dzieci będą bezpieczne podczas zabawy z jego produktami. Branża zabawkowa wie, iż takie podejście do oferowanych usług podkreśla wiarygodność oraz reputację każdej firmy, bowiem te są uzależnione od tego zobowiązania, dlatego bezpieczeństwo zabawek powinno dla każdej z nich być nadrzędnym priorytetem.

Branża zabawkowa jest bardzo dynamiczną branżą i dlatego jej członkowie bardzo poważnie traktują swoją odpowiedzialność. Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek UE ustanawia najbardziej rygorystyczne i wymagające zasady bezpieczeństwa na świecie. Dyrektywa wraz z normami technicznymi opracowanymi przez organy normalizacyjne UE (CEN i CENELEC) prowadzi producentów zabawek w dobrą stronę we wszystkich działaniach. Na kanwie tego możliwości dbania o bezpieczeństwo zabawek stale się rozwija – nowoczesne zabawki należą do najbezpieczniejszych i najbardziej uregulowanych produktów konsumenckich dostępnych na rynku, a oferta sklepów takich jak 4toys.pl jest tego najlepszym przykładem. Widać szeroki zakres zaawansowanej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa zabawek, dzięki czemu każda firma zabawkowa może upewnić się, że zasady i standardy dotyczące bezpieczeństwa zabawek, z jakich korzysta są aktualne i możliwe do zastosowania. Rozsądnym jest uznać podstawę wszelkich zmian w stosowanych procedurach tylko i wyłącznie solidne dowody naukowe.

Co sprawia, że zabawki są bezpieczne?

Głównym celem dobrych producentów zabawek jest zapewnienie, że zabawki w rękach dzieci nie spowodują szkody lub nie stanowią żadnego nadmiernego ryzyka. Więc co sprawia, że zabawka jest bezpieczna? Branża ta przyjęła, że jeśli zabawka może wytrzymać rygorystyczne testy bezpieczeństwa i jest w stanie spełniać najwyższe standardy międzynarodowe, rozsądnym jest opisanie jej jako zabawki bezpiecznej. Ponadto ciągłe monitorowanie w przemyśle utrzymuje te standardy na bieżąco z postępem technicznym i potrzebami użytkowników.

Grupa renomowanych producentów zabawek, którzy tworzą takie członkostwo w pełni popiera i zachowuje te standardy. Ich pracownicy ściśle współpracują z władzami w celu upewnienia się, że wszystkie zabawki na rynku są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami. Jednakże egzekwowanie przez władze jest również kluczową częścią zapewnienia bezpieczeństwa, chroniąc dzieci przed ryzykiem niezgodnych z prawem lub podrobionych produktów.

Ważna jest również edukacja w zakresie bezpieczeństwa zabawek. Dzieci są obdarzone nieograniczoną wyobraźnią, co oznacza, że nawet najbardziej pracowici producenci nie są do końca w stanie przewidzieć, jak zabawka może być używana. Dlatego przemysł współpracuje z innymi zainteresowanymi w temat grupami, aby zapewnić rodzicom porady dotyczące lepszego wykorzystania zabawek dla bezpieczeństwa ich dzieci – dodając kolejną warstwę ochrony.

Zasady i przepisy

Pierwsze europejskie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa zabawek zostało zdefiniowane ponad 25 lat temu. Przemysł zabawkowy brał udział we współpracy z władzami od samego początku i pozostaje w pełni zaangażowany do dzisiaj w ten fakt. Wszystkie zabawki sprzedawane w Unii Europejskiej, niezależnie od tego, gdzie są produkowane, muszą być zgodne z prawodawstwem UE dotyczącym bezpieczeństwa zabawek i standardami.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *